Sök på hemsidan

Elverket: on–sö kl. 11–17 | Sinne: ti–sö kl. 11–17

O.S.A. R.S.V.P.

Utställningen O.S.A. R.S.V.P. behandlar mötets betydelse för konstupplevelsen. Kuratorerna Juha-Heikki Tihinen och Kia Orama har planerat utställningen och publikarbetet parallellt, som en helhet. Avsikten är att skapa en form av utställning där det konstnärliga arbetet och mötet mellan konstnären och verken samt olika besökare skapar nya möjligheter till strategier inom samtidskonsten. Utställningens konstnärer är Cecilia Hultman (SE), Marika Orenius (FI), Restless Minds (Fabian Olovson & Linda Emmy Al-Ghussein, SE) och Joel Slotte (FI).

I centrum för utställningen, som förändras flera gånger medan den visas, står olika vernissage, ateljéträffar, samtidskonstens sociala dimensioner och utställningsutrymmet. Galleri Elverket fungerar som ett operativt centrum där både individer och grupper har möjlighet att uppleva konst. På utställningen visas en varierande mängd av installationer, målningar, fotografier, skulpturer och videor. Välkommen till ett oförberett möte med konsten!

 

 

O.S.A. R.S.V.P. logotyp skapad av Joel Slotte.

Aktuella utställningar