Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

O.S.A. R.S.V.P.

På Galleri Elverket har öppnats i juni en samtidskonstutställning som inbjuder olika slags publik att samlas kring konsten. Utställningen O.S.A. R.S.V.P. är en inbjudan till ett möte. Utställningens titel är en dubbel inbjudan till olika publiker och en önskan om deltagande. Projektet har sitt ursprung i Pro Artibus kuratorer Juha-Heikki Tihinens och Kia Oramas intresse för att skapa växelverkan mellan utställningar och publikarbete.

När utställningar planeras är det vanligt att man först väljer konstverk och sedan börjar fundera på vilka slags projekt som kan ingå i publikarbetet. Den här gången har frågan dryftats redan i samband med val av konstnärer och verk. Kuratorernas önskan har varit att skapa projekt som är lämpliga för varje enskild konstnär, och därför har konstnärerna och deras intressen haft en central roll i utvecklingen av publikarbetet. Utställningens centrala hypotes har varit att undersöka hur konstens och konstnärernas olika förfaranden bidrar till att skapa möten mellan olika publiker. I centrum för händelserna står Galleri Elverket, men både konsten och programmet sprider sig utanför utställningsutrymmets väggar.

Utställningen har delats in i tre skeden (sommar, höst och vinter), vilket tar sig uttryck i förändrad hängning och olika projekt som avlöser varandra och påverkar utställningens utseende. Utställningen presenterar verk av fem finländska och svenska samtidskonstnärer som arbetar med olika medier. Grundläggande i utställningsprogrammet är projekt som förverkligas tillsammans med olika publiker, och som leder till att postlådor, gemenskapliga verk och olika former av verk som förverkligas i samarbete med publiken dyker upp i Elverket. Utanför galleriet kommer det att finnas skulpturer. Under utställningens första vecka tar barnens konstläger gården och utställningsutrymmet i besittning. Lägret ger barnen möjlighet att jobba i galleriet och göra det till sitt.

Cecilia Cissi Hultman (SE) är intresserad av att leka med utställningsutrymmet och samtidigt skapa en händelse som får betraktaren att se rummet på ett nytt sätt. Hultman iakttar och bearbetar utställningsutrymmet, och brukar arbeta med många olika tekniker. I verket Mellan oss behandlar Marika Orenius (FI) kommunikation invid ett verk som är under arbete eller håller på att bli färdigt.  Konstnären begrundar betydelsen av mellanskedet under konstnärliga möten. Konstnärsduon Restlessminds (SE) som består av Linda Emmy Al-Ghussein och Fabian Olovson skapar en fortsättning på ett projekt som behandlar de anhörigas ställning under livets problematiska skeden. Deras verk finns både i galleriet och utanför Elverket. Joel Slottes (FI) målningar har ofta en autofiktiv utgångspunkt som konstnären hittar i sitt liv eller i sina närstående. I hans verk pågår möten mellan olika verkligheter då reell tid och fiktiv tid förs samman.

Vi ses snart!

 

O.S.A. R.S.V.P. logotyp skapad av Joel Slotte.

O.S.A. R.S.V.P. HÄNDELSEKALENDER   
Det händer på Galleri Elverket  

SOMMAR
15.6 kl. 16.30–19 Vernissage med inblicks-rundor till utställningen med konstnärerna och kuratorerna
16.6 Studiosamtal med förhandsanmälan och studioarbete med Marika Orenius  
19–22.6 Konstlägret Elverket upp och ner (fullbokad)
22.6 kl. 14 Elverket upp och ner -konstlägerutställningens vernissage
27.6–10.7 Elverket upp och ner -konstlägerutställningen i galleriet
10.7 Bildkonstens dag – sista dagen av Elverket upp och ner -utställningen
11.7–3.9 Sommarpost – skriv eller teckna en hälsning åt utställningens konstnärer på ett O.S.A. R.S.V.P. vykort i galleriet. Alla konstnärer har en egen postlåda placerad i galleriet och får läsa sin respektive sommarpost då lådorna töms.
18.8 Studiosamtal med förhandsanmälan och studioarbete med Marika Orenius
23.8 Raseborg Pride i Ekenäs kulturkvarter

HÖST
4 & 5.9 Vernissage för skolelever i Raseborg
6 & 7.9 Restlessminds möter elever i åk 8 vid Ekenäs högstadieskola i galleriet
6.9 Restlessminds deltagande konstprojekt Allt är bra startar i händelserummet. Hämta ett kit för att skapa ett objekt som, om du så önskar, blir en del av utställningen och lever vidare i konstnärernas projekt.
6.10 Studiosamtal med förhandsanmälan och studioarbete med Marika Orenius
17.10–15.12 Syntolkade visningar i utställningen
19–22.10 Höstlov på Elverket – verkstäder för skolelever och familjer i galleriet
23–27.10 Elever i åk 1 och 2 jobbar tillsammans med Cecilia Cissi Hultman i galleriet
28.10 Kulturlänken under Mörka helgen – program för hela familjen
2.11 UNESCO Internationella dagen mot mobbning i skolan – även mot nätmobbning samt Restlessminds Open Studios
9.11 Bokkalaset i Ekenäs – Marika Orenius och Joel Slotte diskuterar under temat språk i konstundervisning

VINTER
5.12 Vernissage & julkortsverkstad – utställning kuraterad av Joel Slotte med oljemålningar av studeranden vid VNF Create
7.12.2023–7.1.2024 VNF Create utställningen öppen
7–22.12 Julkortverkstad – bordet är dukat! Skapa dina egna julkort i galleriet

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Stängt 15.4–23.5
Nästa utställning öppnar 24.5

Sinne

Öppet
ti–sö kl. 12–17