Sök på hemsidan

Elverket: on–sö kl. 11–17 | Sinne: ti–sö kl. 11–17

Residens

Snäcksund Villan

Villan är ett treårigt residensprogram som riktar sig till finlandssvenska konstnärer och curatorer.

Läs mer

Snäcksund Torpet

Programmet Torpet erbjuder en plats för kortvariga konstnärliga eller tvärvetenskapliga forskningsperioder.

Läs mer

Pro Artibus residens

Vasa Academill

Stiftelsen Pro Artibus bedriver ett konstnärsresidens i samarbete med Åbo Akademis lärarutbildning i Vasa.

Läs mer

Korpo Skärgårdsresidens

Skärgårdsresidensets ändamål är att sammanlänka miljö- och havsforskning med konst.

Läs mer