Sök på hemsidan

Sinne öppet ti–sö 11–17 | Elverket öppnas 6.2.2021

Fakturering

E-fakturaadress:
003708818245

Förmedlings ID:
003721291126/MAVENTA

Bank som operator
Förmedlings ID: DABAFIHH

Pappersfakturor skickas till:
Stiftelsen Pro Artibus
08818245
PL 100
80020 Kollektor Scan

Fakturor som PDF bilaga till e-post skickas till:
invoice-08818245@kollektor.fi