Sök på hemsidan

Elverket ti–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 11–17

Fakturering

E-fakturaadress:
003708818245

Förmedlings ID:
003721291126/MAVENTA

Bank som operator
Förmedlings ID: DABAFIHH

Pappersfakturor skickas till:
Stiftelsen Pro Artibus
08818245
PL 100
80020 Kollektor Scan

Fakturor som PDF bilaga till e-post skickas till:
invoice-08818245@kollektor.fi