Sök på hemsidan

Elverket on–sö kl. 11–17 | Sinne stängt 18.3–12.4. Nästa utställning öppnar 13.4

Korpo Skärgårdsresidens

Stiftelsen Pro Artibus residensprogram vid Skärgårdscentrum Korpoström förverkligas i samarbete med Åbolands Skärgårdsstiftelse och Åbo Akademis marinbiologiska forskningsstation. Residensstipendiet är för svenskspråkiga professionella konstnärer och kuratorer verksamma i Finland inom visuell konst.

Residenset är ett pilotprojekt, vars ändamål är att sammanlänka miljö- och havsforskning med konst. Konstnären har ett arbetsrum på Skärgårdscentret och en residensbostad i Lillstugan bredvid Skärgårdscentret. Skärgårdscentrum Korpoström är ett besökscenter där vetenskap, natur, konst och kultur möter varandra. Huset fungerar som bas för Åbo Akademis marinbiologiska forskning i Skärgårdshavet, Forststyrelsens aktiviteter i Skärgårdshavets Nationalpark och Biosfärområdets pedagogiska verksamhet Biosfärakademin. Residenset är halvårigt.

Residenskonstnären i Korpo Skärgårdsresidens får ett arbetsstipendium från Svenska kulturfonden.

Kontaktperson:
Skärgårdscentrum Korpoström
Verksamhetschef Tuuli Toivola

tuuli.toivola(a)skargardscentrum.fi
+358 40 910 9776