Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Korpo Skärgårdsresidens

Stiftelsen Pro Artibus residensprogram vid Skärgårdscentrum Korpoström förverkligas i samarbete med Åbolands Skärgårdsstiftelse och Åbo Akademis marinbiologiska forskningsstation. Residensstipendiet är för svenskspråkiga professionella konstnärer och kuratorer verksamma i Finland inom visuell konst.

Residenset är ett pilotprojekt, vars ändamål är att sammanlänka miljö- och havsforskning med konst. Konstnären har ett arbetsrum på Skärgårdscentret och en residensbostad i Lillstugan bredvid Skärgårdscentret. Skärgårdscentrum Korpoström är ett besökscenter där vetenskap, natur, konst och kultur möter varandra. Huset fungerar som bas för Åbo Akademis marinbiologiska forskning i Skärgårdshavet, Forststyrelsens aktiviteter i Skärgårdshavets Nationalpark och Biosfärområdets pedagogiska verksamhet Biosfärakademin. Residenset är halvårigt.

Residenskonstnären i Korpo Skärgårdsresidens får ett arbetsstipendium från Svenska kulturfonden.

Residenskonstnär år 2024 är:
Valter Kuni

 

Kontaktperson:
Skärgårdscentrum Korpoström
Verksamhetschef Tuuli Toivola

tuuli.toivola(a)skargardscentrum.fi
+358 400 212789