Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Bildstorm

Sedan år 2010 har Pro Artibus arrangerat Bildstorm-seminarier riktade till svenskspråkiga bildkonstlärare och -pedagoger i högstadiet, på andra stadiet och inom den fria bildningen.

Under Bildstorm presenteras olika fenomen inom konsten och konstpedagogiken av experter inom respektive område. Syftet med seminarierna är att möjliggöra nätverksbyggande mellan finlandssvenska bildkonstlärare, att inspirera och ge nya infallsvinklar samt att skapa förutsättningar för utbyte av idéer och erfarenheter. Bildstorm ordnas på varierande ort för att möjliggöra deltagande från hela svenskfinland.