Sök på hemsidan

Elverket: on–sö kl. 11–17 | Sinne: ti–sö kl. 11–17

Snäcksund Torpet

Torpet är en plats för kortvariga interdisciplinära residensperioder.

Fokus ligger på ett så kallat Residency-in-Residence format, riktat till sakkunniga från samhällets olika områden, som stipendiaterna i programmet Snäcksund Villan samarbetar med.

 

Stiftelsen Pro Artibus samarbetar med HIAP – Helsinki International Artist Programme och Frame Contemporary Art Finland för att stödja ukrainska konstnärer på flykt på grund av det pågående kriget i Ukraina genom att erbjuda Snäcksund Torpet som ett Solidarity Residency. Redan avtalade residensvistelser, med konstnärer inbjudna till det egentliga programmet, fullföljs enligt ett justerat arrangemang i samförstånd med respektive konstnär. Mera information här

Residenskonstnärer 2021

Susan Kooi​

Saara Kanerva Tamminen​

Egle Oddo & Timo Tuhkanen​

Giovanna Esposito & Jaana Kokko​

Edith Hammar​

Panos & Päivi Balomenos​

Edel O’Reilley​

Jessie Bullivant​

Gesa Piper & Georgie Goater​

Ester Martin Bergsmark​

Clementine Edwards

Santiago de Mosteyrín​

Emma LaMorte & Benjamin Marvin​

Jes Hooper​

Benjamin Forster​

Anna Rokka​

Ann Rosen​

Hanna Johansson​​

Ester Fleckner & Johanna Karlsson​

Mammu Rankanen​

Residenskonstnärer 2020

Sakari Tervo

Jani A Purhonen

Saara Kanerva Tamminen

Sara Bjarland

Timo Tuhkanen & Egle Oddo

Hanne Ivars

Ari Saarto