Sök på hemsidan

Elverket: on–sö kl. 11–17 | Sinne: ti–sö kl. 11–17

Konservering

Pro Artibus konservator har hand om stiftelsens samling. Till konservatorns uppgifter hör bl.a. granskning av konstverk före och efter utställningar, förebyggande konservering samt dokumentation av verken. Konservatorn förbereder även samlingens konstverk inför långtidsdeponeringar.

Konservering betyder bevaring. Konservering innebär alltså en strävan efter att bevara konstverkets skick och därmed förhindra dess förfall. Vid en restaurering vill man däremot återskapa konstverkets ursprungliga utseende.