Sök på hemsidan

Elverket: on–sö kl. 11–17 | Sinne: stängt. Teater Tapir på Sinne 10.12 och 11.12

Konservering

Pro Artibus konservator har hand om stiftelsens samling. Till konservatorns uppgifter hör bl.a. granskning av konstverk före och efter utställningar, förebyggande konservering samt dokumentation av verken. Konservatorn förbereder även samlingens konstverk inför långtidsdeponeringar.

Konservering betyder bevaring. Konservering innebär alltså en strävan efter att bevara konstverkets skick och därmed förhindra dess förfall. Vid en restaurering vill man däremot återskapa konstverkets ursprungliga utseende. Man kan kontakta konservatorn i frågor gällande konservering av stiftelsens egen samling. Enligt överenskommelse är det också möjligt att få en guidad tur i konserveringsutrymmena. För tillfället kan Pro Artibus tyvärr inte erbjuda konserveringstjänster åt utomstående. Pro Artibus bistår inte heller med värdering av konst.