Sök på hemsidan

Elverket ti–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 11–17

Vasa Academill

Stiftelsen Pro Artibus bedriver ett konstnärsresidens i samarbete med Åbo Akademis lärarutbildning i Vasa. Projektet pågår 2019-2029 och residensperioderna är treåriga.

Residenskonstnären arbetar tillsammans med Pro Artibus konstpedagog samt Åbo Akademis lärare, forskare och studerande med att ta fram ämnesöverskridande praktiker utgående från konsten. Programmet har som målsättning att förse blivande svenskspråkiga klasslärare och pedagoger med insikter i samtidskonstens olika uttryck och ämnesöverskridande möjligheter. Både residenskonstnären och pedagogen har arbetsrum i Åbo Akademis utrymmen på campus Academill i Vasa. Residensbostaden är beläget i det nya Bostadsaktiebolaget Solsidan på Sandögatan 6 i Vasa.

Residenskonstnär åren 2019–2022 är
Lena Séraphin

 

Lena Séraphin

Lena Séraphin (f. 1962) disputerade för doktorstitel på Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet våren 2017. Hennes doktorsavhandling Don Quijote-komplexet och laborationer i fiktionalitet utgår från föränderlig identitet. Under avhandlingsarbetet laborerade Séraphin med gestaltningen av en fiktiv karaktär som sin kollega och skapade tillsammans med denne konstnärliga produktioner som ingår i avhandlingen. Séraphin hade som syfte att visa det imaginära som en kunskapsskapande miljö och bekräfta mångfaldigande anspråk på identitet.

Séraphin använder som redskap allt från text, fotografier och arkivbilder till installationer och även rörlig bild. Hennes konstnärliga arbete fokuserar på presentation som en dramaturgisk händelse. Séraphins verk och projekt har presenterats i bl.a. Finland, Sverige, Stor-Britannien, Danmark och Spanien.