Sök på hemsidan

Sinne: ti–sö kl. 11–17 | Elverket: stängt. Ny utställning öppnas 16.6.2023

Vasa Academill

Stiftelsen Pro Artibus bedriver ett konstnärsresidens i samarbete med Åbo Akademis lärarutbildning i Vasa. Projektet pågår 2019-2029 och residensperioderna är treåriga.

Residenskonstnären arbetar tillsammans med Pro Artibus konstpedagog samt Åbo Akademis lärare, forskare och studerande med att ta fram ämnesöverskridande praktiker utgående från konsten. Programmet har som målsättning att förse blivande svenskspråkiga klasslärare och pedagoger med insikter i samtidskonstens olika uttryck och ämnesöverskridande möjligheter. Både residenskonstnären och pedagogen har arbetsrum i Åbo Akademis utrymmen på campus Academill i Vasa. Residensbostaden är beläget i det nya Bostadsaktiebolaget Solsidan på Sandögatan 6 i Vasa.

Residenskonstnären i Vasa får ett arbetsstipendium från Svenska kulturfonden. Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden äger och upprätthåller residensbostaden.

Residenskonstnär åren 2019–2022 är
Lena Séraphin