Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square

Foto: Christoffer Björklund, 2022.

Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square

Ett forskningsprojekt initierat av Lena Séraphin, uppfört tillsammans med Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus och Vidha Saumya och installerat i trapphuset E/F i Academill, Strandgatan 2, Vasa, under oktober månad 2022.

I ljudverket Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square driver Lena Séraphin sitt konstnärliga arbete med kollektivt skrivande vidare tillsammans med konstnärerna Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus och Vidha Saumya. Verket är en del av projektet Sharing Text; Séraphins postdoktorala forskning vid Fakulteten för pedagogik och väldfärdstudier. Verket har kommit till under Séraphins treåriga residensperiod i Stiftelsen Pro Artibus konstnärsresidens som drivs i Vasa i samarbete med Åbo Akademi.

Samskrivning har redan under en längre tid varit med i Séraphins arbetsprocesser, som hämtar inspiration från Georges Perec och boken Tentative d’épuisement d’un lieu parisien från 1975 (An Attempt at Exhausting a Place in Paris). Verket bygger på hur Perec noterar en plats utifrån sina observationer, han tar systematiskt fasta på alla de små detaljer och händelser som ofta förbigås och som därför förblir utanför och oberättade. Medan Perec konstruerade sin text utgående från visuella observationer har Séraphin initierat en skrivprocess med kroppsliga sinnen. Det kollektiva är själva ryggraden i arbetsprocessen och Séraphin bjuder in ett urval skribenter för att under en vecka fördjupa sig i en given offentlig plats. Tillsammans utvecklar deltagarna olika typer av skrivuppgifter och metoder för att ta in och notera platsen. Dessa kan t.ex. handla om hur deltagarna är utplacerade, hur de rör sig, vad de observerar eller vilket sinne de nyttjar sig av.

Under sin residensperiod i Vasa har Séraphin arrangerat tre kollektiva samskrivningssessioner. Fokus har varit på Salutorget i Vasa och ljudverket är resultatet av den tredje sessionen (30.5-4.6.2022). Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square skiljer sig från Séraphins tidigare publicerade samskrivningsarbeten genom att det är ett ljudverk. Verket är en trekanalig ljudinstallation som bygger på akusmatiska intryck från Salutorget, då skribenterna inte såg men hörde en ljudkälla. Ljudverket är onomatopoetiskt till sin karaktär dvs. texten i verket härmar ljuden från torget i stället för att beskriva dem eller försöka konstruera ett narrativ. Texten är noterad av Andrea Coyotzi Borja och läses upp av arbetsgruppens fem medverkande konstnärer utgående från en mångfald språkkulturer. Ljudverkets anknytning till lärande provas tillsammans med fakultetens studerande och Vasa övningsskolans elever i samarbete med konstpedagog Johanna Halme.

Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square är ett experiment i att skapa en virtuell plats som uppstår ur text, ett så kallat textorium. Verket frågar vad som händer när text inte längre överför bokstavliga betydelser; vad händer när språket når sin gräns? Vad tar vi till för redskap då vi inte har språkliga referenser eller associationer att bygga vår förmedling på? Vart förflyttas man som lyssnare när man hör rösterna som läser upp en tolkning av Salutorgets läten? Det som först kan framstå som lekfullt och ostyrigt bär på en uppriktig förfrågan om språkets möjligheter och begränsningar.

Markus Åström

Lena Séraphin (f. 1962) är verksam inom konstnärlig forskning. I sin praktik utgår Séraphin från sensitiv text och hennes postdoktorala projekt Sharing Text efterforskar hur text kan publiceras som rumslig gestaltning och skrivas kollektivt som samskrivning. Séraphin har avlagt magisterexamen vid University of Londons Goldsmiths College och är primusdoktor vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. Hennes doktorsavhandling Don Quijote-komplexet och laborationer i fiktionalitet bemöter jagskapande skrivande/läsande och föränderlig identitet. Under avhandlingsarbetet och sina postdoktorala studier vid Konstfack i Stockholm laborerade Séraphin med gestaltningen av en fiktiv kollega för att möjliggöra konstnärlig verksamhet. Séraphin har som syfte att visa det imaginära som en både kunskapsskapande och bekräftande miljö. Hon är för nuvarande postdoktoral forskare vid Åbo Akademi och Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Séraphin är medgrundare av Language-based Artistic Research (SIG – Society for Artistic Research) och undervisar vid Bildkonstakademin i Helsingfors.