Sök på hemsidan

Elverket: on–sö kl. 11–17 | Sinne: stängt. Teater Tapir på Sinne 10.12 och 11.12

Styrelse

Astrid Thors, ordförande, vicehäradshövding
Geir Byrkjeland, bildkonstnär, publikarbetare vid Havets Hus
Riitta Heinämaa, fil.mag.
Patrik Nyberg, amanuens vid Kiasma
Pia Sirén, bildkonstnär
Jenny Valli, museichef vid Tavastehus konstmuseum

Styrelsen väljs av Svenska folkpartiets partistyrelse. Mandaten är treåriga.