Sök på hemsidan

Elverket ti–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 11–17
Konst med och för en bred publik

Stiftelsen Pro Artibus är en sakkunnigorganisation för samtidskonst. Vi förvaltar en konstsamling och upprätthåller två utställningsutrymmen: Galleri Elverket i Ekenäs och Sinne i Helsingfors. Vi främjar konstnärlig verksamhet och arbetar med och för en bred publik.

Läs mer

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Öppet:
ti–sö kl. 11–17

Sinne

Öppet:
ti–sö kl. 11–17

Videoveckorna

Matti Harju: Born to Feel 14.6–26.6
Eeva-Mari Haikala: Lucky’s Dance 28.6–10.7
Jade Kallio: Dissortion 12.7–24.7
Henna-Riikka Halonen: Tissue (The State of your Skin) 26.7–7.8
Jan Ijäs: House of the Most Wickedest Man in the World 9.8–21.8

Läs mer

Stiftelsen Pro Artibus samling består av över 1300 konstverk

Största delen av verken är modern och samtida konst av finlandssvenska konstnärer. De äldsta verken härstammar från början av 1900-talet eftersom samlingen grundar sig på den konst som Svenska kulturfonden började införskaffa år 1957. Samlingen utökas kontinuerligt med samtidskonst.

Läs mer om samlingen

Instagram

Följ oss @proartibus