Sök på hemsidan

Elverket ti–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 11–17
Konst med och för en bred publik

Stiftelsen Pro Artibus är en sakkunnigorganisation för samtidskonst. Vi förvaltar en konstsamling och upprätthåller två utställningsutrymmen: Galleri Elverket i Ekenäs och Sinne i Helsingfors. Vi främjar konstnärlig verksamhet och arbetar med och för en bred publik.

Läs mer

På kommande

Nested Realities Akt II

| Elverket

Utställningen Nested Realities visar i dess andra hängning 13 konstnärer som på olika sätt för fram surrealistiska undertoner i sina verk. Utställningens konstnärer är Emma Ainala, Maija Albrecht, Axel Antas, Pamela Brandt, Anna Estarriola, Kaisaleena Halinen, Karin Hellman, Hilda Hellström (SE), Ismo Kajander, Markus Kåhre, Juhani Linnovaara, Eeva Peura och Lovisa Ringborg (SE).

Läs mer

Stiftelsen Pro Artibus samling består av över 1300 konstverk

Största delen av verken är modern och samtida konst av finlandssvenska konstnärer. De äldsta verken härstammar från början av 1900-talet eftersom samlingen grundar sig på den konst som Svenska kulturfonden började införskaffa år 1957. Samlingen utökas kontinuerligt med samtidskonst.

Läs mer om samlingen

Instagram

Följ oss @proartibus