Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

För läraren

Lärare är alltid välkomna till Pro Artibus utställningsutrymmen i Ekenäs och Helsingfors. Man kan komma ensam eller med hela klassen, för att inspireras av konsten eller för att träffa personalen. Det är också möjligt att använda Galleri Elverket eller Sinne som undervisningsutrymme för en lektion.

Pro Artibus samarbete med skolor kan se ut på många olika sätt. Vi för gärna en dialog med lärare och försöker tillgodose önskemål. Vi har ett fortlöpande program med verkstäder för varierande åldersgrupper som vi informerar om här. Dessutom har vi ett digitalt material i form av lärarhandledningar (se nedan) som bygger på verk i stiftelsens samling.

Det är alltid fritt inträde till våra utställningar och evenemang. Således är det lätt att besöka oss, också upprepade gånger. Ta gärna kontakt för att diskutera olika möjligheter till samarbete.

Lärarhandledningar

 

 

Text som konst  

Denna lärarhandledning är riktad till lågstadie- och högstadielärare. Uppgifterna i handledningen ger dig som lärare möjlighet att arbeta ämnesövergripande mellan bildkonst och modersmål eller andra språkämnen, men uppgifterna kan även med fördel användas inom ämnet omgivningslära för att göra exempelvis fältobservationer eller lära känna en plats i elevernas närmiljö.

Läs mer och ladda ner

Samtidskonst som utgångspunkt i konstundervisning 

Denna lärarhandledning är riktad till lågstadielärare. Handledningen kan användas som underlag för bildanalys och uppgifterna i handledningen ger en idé på hur man kreativt vidarearbetar det man sett i klassrummet.

Läs mer och ladda ner

En inblick till ryornas värld 

Denna lärarhandledning är riktad till lågstadielärare. Handledningen kan användas som stöd vid utställningsbesök och uppgifterna kan tillämpas och användas i klassrummet bland annat vid behandling av färglära och modernism.

Läs mer och ladda ner

Kunskapens källa (Pool)

Denna lärarhandledning är riktad till lågstadielärare. Handledningen behandlar olika former av tredimensionell konst och ger oss en inblick i processinriktat skapande. Handledningen hjälper oss att behandla frågan: Vad är kunskap?

Läs mer och ladda ner

Händernas tänkande

Denna lärarhandledningen baserar sig på bildkonstnär Corinna Helenelunds konstnärliga praktiker och tänkande där textil ligger i fokus. I handledningen vill vi motivera till enskilt och gemensamt skapande med meditativt och processinriktat handarbete i fokus. Miljöfostran och ekologiskt tänkande ifråga om materialanvändning lyfts fram.

Läs mer och ladda ner