Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne stängt 27.5–6.6. Nästa utställning öppnar 7.6

Upptäckarpromenader

För skolor: Konstverkstäder på er skola

Stiftelsen Pro Artibus erbjuder konstpedagogik för skolor och daghem. I konstverkstaden Upptäckarpromenader kommer vi till er skola och jobbar tillsammans med er på plats och ställe, ute och inne: på skolgården, i klassrummet, i skolans offentliga utrymmen och ibland skolans omnejd.

Upptäckarpromenader handlar om att möta en bekant plats på ett nytt sätt. Genom en serie observationsövningar undersöker vi nya, experimentella sätt att vara på och genom det ta till sig omgivningen. Vi jobbar enligt begreppet derivé (sv. driva) som handlar om ett mållöst, planlöst drivande i stadsomgivning – en oplanerad resa genom ett (urbant) landskap under vilken deltagarna släpper sina vardagliga handlingsmönster och låter sig själva överraskas av det som omgivningen bjuder på.

Verkstaden har sin grund i fotograferandet, men i stället för att använda kameran som apparat, utforskar vi vår omgivning genom varierande övningar – låter våra kroppar bli kameror. Tekniken vi uttrycker oss på under verkstaden varierar. Det kan vara allt mellan rörelse, performance, skulptur, teckning, text, fotografi. Och kan komma till uttryck i form av kartor, spår och observationer. Genom de varierande teknikerna övar vi oss i att beskriva något bekant på ett nytt sätt. Ifall ni har önskemål på en viss teknik kan vi ta det i beaktande i planeringen.

Verkstadshelheten byggs upp av en träff (90 min) på er skola + lärarmaterial i form av diskussionsunderlag och övningar att jobba med efter verkstaden i klassen. Verkstaden är gratis.

 

Tidpunkt: läsåret 2022–2023
Målgrupp: Förskola–åk 4 samt åk 5–9
Upplägg: 90 min verkstad på er skola med närområde + lärarmaterial för att jobba vidare på skolan
Förfrågningar: konstpedagog Susanna Storbacka, susanna.storbacka@proartibus.fi