Hae sivustolta

Elverket ti klo 11–17, ke klo 11–20, to–su klo 11–17 | Sinne ti–su klo 12–17

Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square

Kuva: Christoffer Björklund, 2022.

Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square

Tutkimusprojektin aloite Lena Séraphin ja toteutus yhteistyössä Emma Cockerin, Andrea Coyotzi Borjan, Cordula Dausin ja Vidha Saumyan kanssa, ja esittely Academillin E/F-portaassa (Rantakatu 2, Vaasa) lokakuun ajan.

Lena Séraphin kehittää ääniteoksessa Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square yhteiskirjoittamiseen perustuvaa taiteellista työtään yhdessä taiteilijoiden Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus ja Vidha Saumya kanssa. Teos on osa Sharing Text -projektia, joka liittyy Séraphinin postdoc-tutkimukseen Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa. Teos on syntynyt Séraphinin kolmivuotisella residenssijaksolla Pro Artibuksen taiteilijaresidenssissä, joka sijaitsee Vaasassa ja toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademin kanssa.

Yhteiskirjoittaminen on jo pitkään ollut osa Séraphinin työskentelyprosesseja joita inspiroi Georges Perec ja tämän kirja Tentative d’épuisement d’un lieu parisien vuodelta 1975 (vapaasti suomennettuna Yritys ehdyttää eräs pariisilainen paikka). Teos perustuu Perecin menetelmään kuvailla paikkaa havaintojensa perusteella. Hän huomioi järjestelmällisesti kaikki pienet yksityiskohdat ja tapahtumat, jotka usein sivuutetaan ja jotka jäävät siten ulkopuolelle ja kertomatta. Siinä missä Perec rakensi tekstinsä näköhavaintojen pohjalta, Séraphin on käynnistänyt kehon aistimuksiin perustuvan kirjoitusprosessin. Kollektiivisuus on koko työskentelyprosessin selkäranka, ja Séraphin kutsuu mukaan joukon kirjoittajia syventymään tiettyyn julkiseen paikkaan viikon ajan. Osallistujat kehittävät yhdessä erilaisia kirjoitustehtäviä ja menetelmiä, joiden avulla he perehtyvät paikkaan ja merkitsevät sen muistiin. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, miten osallistujat sijaitsevat torilla, miten he liikkuvat, mitä he havainnoivat tai mitä aistia he myötäilevät.

Vaasan-residenssinsä aikana Séraphin on järjestänyt kolme kollektiivista yhteiskirjoitustapahtumaa. Ne ovat keskittyneet Vaasan Kauppatoriin, ja teos on tulosta kolmannesta tapahtumasta, joka järjestettiin 30.5.–4.6.2022. Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square eroaa Séraphinin aiemmin julkaistuista yhteiskirjoitusteoksista sikäli, että se on ääniteos. Tämä kolmikanavainen ääni-installaatio perustuu akusmaattisiin vaikutelmiin Kauppatorista, jossa kirjoittajat kuulivat mutta eivät kirjoittaessaan nähneet itse äänilähdettä. Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square teos on luonteeltaan onomatopoeettinen eli teksti simuloi torin ääniä sen sijaan, että se kuvailisi niitä tai yrittäisi rakentaa narratiivia. Tekstin on merkinnyt muistiin Andrea Coyotzi Borja, ja sen ääneen lukemista vastaavat työryhmän viisi eri kielikulttuureja edustavaa taiteilijaa. Ääniteoksen kytkentöjä oppimiseen kokeillaan yhdessä tiedekunnan opiskelijoiden ja Vasa övningsskolans oppilaiden kanssa yhteistyössä taidepedagogi Johanna Halmeen kanssa.

Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square teoksessa kokeillaan tuottaa tekstistä syntyvä virtuaalinen tila, ns. textorium. Teos kysyy, mitä silloin tapahtuu, kun teksti ei enää välitä kirjaimellisia merkityksiä ja kun kieli saavuttaa rajansa. Millaisiin keinoihin turvaudumme, kun meiltä puuttuvat kielelliset viitteet tai mielleyhtymät, joiden varaan ilmaisun voi rakentaa? Entä mihin tilaan kuulija siirtyy silloin, kun hän kuuntelee teoksen tulkintaa Kauppatorin äänistä? Ensi alkuun leikkisältä ja vallattomalta vaikuttava kokeilu esittää vilpittömän kysymyksen kielen mahdollisuuksista ja rajoitteista.

Markus Åström

Lena Séraphin (s. 1962) tekee taiteellista tutkimusta. Hänen työskentelynsä lähtökohtana on sensitiivinen teksti, ja hänen postdoc-projektinsa Sharing Text tarkastelee sitä, miten teksti voidaan julkaista tilallisesti ja kirjoittaa kollektiivisesti yhteiskirjoituksena. Séraphin on suorittanut taiteen maisterin tutkinnon University of Londonin Goldsmiths’ Collegessa, ja hän on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun priimustohtori. Hänen väitöskirjansa Don Quijote -kompleksi ja laboraatioita fiktionaalisuudessa käsittelee minuutta luovaa kirjoittamista/lukemista ja muuttuvaa identiteettiä. Väitöstyönsä ja Tukholman Konstfack-korkeakoulussa suorittamansa postdoc-tutkimuksen aikana Séraphin kehitti kuvitteellisen kollegan mahdollistaakseen taiteellisen toiminnan. Séraphinin tavoitteena on esittää imaginaarinen sekä tietoa tuottavana että vahvistavana ympäristönä. Hän toimii parhaillaan postdoc-tutkijana Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa. Séraphin on ollut mukana perustamassa kielipohjaisen taiteellisen tutkimuksen verkostoa Language-based Artistic Research (SIG – Society for Artistic Research) ja hän opettaa Helsingin Kuvataideakatemiassa.