Sök på hemsidan

Midsommar 21–23.6 har gallerierna stängt | Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Text som konst

Text som konst – ett samtal om upplevelser av samskrivning på Vasa Torg 

 

Text som konst är en hybridgenre som placerar sig mellan ord och bild. Under fem dagar i september 2020 gestaltar fem skribenter inbjudna av Stiftelsen Pro Artibus residenskonstnär* tillsammans Salutorget i Vasa med ord.

Ett samtal om konstformen och om gruppens upplevelser av samskrivningen kommer att hållas i kaféet på:
Österbottens museum, Museigatan 3, 65100 Vasa
Torsdagen den 17.9 kl. 15–17

 

Inspirationen till samskrivningen kommer från Georges Perec och hans experimentella bok ”Tentative d’épuisement d’un lieu parisien” eller, fritt översatt, ”Försök att utmatta en plats i Paris”. Perec observerade Place Saint-Sulpice i oktober 1974. Hans uppslag var att uppmärksamma det synbart betydelselösa och att lägga märke till det som äger rum då ingenting särskilt händer. Perec antecknade datum, klockslag, plats och väder, och fortsatte sedan med att skriva en lista över det som skedde i hans blickfång. Han återvände under tre efterföljande dagar, och förvandlades själv stegvis till en av platsens återkommande figurer. Hans skrivarbete förvandlade i sin tur successivt det han iakttog; platsen blev en text och en skriftlig skepnad av ett offentligt rum.

I augusti 2017 gjorde Lena Séraphin tillsammans med åtta andra konstnärer en omtagning eller remake av ”Tentative d’épuisement d’un lieu parisien” under tre dygn på Rådhustorget i Ekenäs, men istället för att som Perec skriva ensam skrev de i grupp.

I september 2020 har Lena Séraphin bjudit in en ny grupp för att skriva på en offentlig plats. Mellan 14.9 och 18.9 skriver de på Salutorget i Vasa. Den här gången kommer de deltagande skribenterna från olika yrkesområden. För en del av deltagarna är platsen ny, medan den för andra är mycket bekant.

Liksom tidigare kommer inspirationen från Georges Perec, men nu i en bredare bemärkelse. Som författare gav Perec sig själv olika restriktioner. Till exempel skrev han en bok utan bokstaven E (”La Disparition” eller ”Försvinna”, översättning Sture Pyk). I Vasa är avsikten att göra en samskrivning ur en mer metodisk synvinkel och gruppen tar fasta på hur restriktioner och begränsningar hjälper dem att fokusera och hur det styr deras uppmärksamhet och fokus. Deltagarna föreslår olika sätt att skriva, prövar tillsammans förslagen och diskuterar hur de skiljer sig från varandra samt hur de påverkar varseblivningen av platsen och skrivandet om den.

Arbetsgruppen diskuterar under samtalet torsdagen den 17.9 de erfarenheter, observationer och upplevelser som de samlat på sig under processen av att kollektivt visualisera Vasa torg med ord samt läser utdrag ur texterna. Tillfället är gratis. Samtalet går på svenska, finska och engelska enligt skribenternas modersmål. Österbottens museums kafé betjänar.

Samskrivningen på Vasa Torg är ett samarbete mellan Stiftelsen Pro Artibus, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa och konstnärsinitiativet Platform r.f.

 

För mera information vänligen kontakta

Johanna Halme, johanna.halme@proartibus.fi eller per tfn 044 9844 044

Lena Séraphin: lena.seraphin@abo.fi

 

*Stiftelsen Pro Artibus residens Solsidan i Vasa är grundat 2019, då bildkonstnär Lena Séraphin började som residenskonstnär, och samarbetar med Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. 

De deltagande skribenterna är:

Konstnär Geir Byrkjeland, Publikutveckling – Kvarkens Världsnaturarv

Arkitekt Johan Bäckman, konstnärsinitiativet Platform r.f.

Konstnär Marika Orenius, konstdr, lektor i konstpedagogik, Bildkonstakademin, Konstuniversitetet i Helsingfors

Konstnär-poet Vidha Saumya arbetar med papper, lump, ord, böcker: recept på motkultur

Konstnär Lena Séraphin, postdoktoral forskare, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi i Vasa & residenskonstnär, Stiftelsen Pro Artibus

Lärare i svenska och litteratur Mindy Svenlin, doktorand i pedagogiska vetenskaper, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi i Vasa