Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Präppla

Ett forskningsprojekt initierat av Lena Séraphin i samarbete med Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Ava Imogen Grayson och Vidha Saumya, och som framförs på

Salutorget i Vasa
lördagen 20 maj 2023
kl. 12 och kl. 20
Längd: ca. 20 min
Performancen ordnas i samband med Vasa körfestival.

Präppla är ett experimentellt verk av arbetsgruppen Cocker, Coyotzi Borja, Daus, Grayson, Saumya, Séraphin & SOUNDS. Verket är en del av projektet Sharing Text; Séraphins postdoktorala forskning vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi. Verket har kommit till under Séraphins treåriga residensperiod i Stiftelsen Pro Artibus konstnärsresidens som drivs i Vasa i samarbete med Åbo Akademi.

Samskrivning har redan under en längre tid varit del av Séraphins arbetsprocesser, som hämtar inspiration från Georges Perec och hans bok Tentative d’épuisement d’un lieu parisien från 1975 (An Attempt at Exhausting a Place in Paris). Verket bygger på hur Perec noterar en plats utifrån sina observationer. Han tar systematiskt fasta på alla de små detaljer och händelser som ofta förbigås och som därför förblir utanför och oberättade. Medan Perec konstruerade sin text utgående från visuella observationer har Séraphin initierat en skrivprocess med utgångspunkt i kroppsliga iakttagelser. Under sin residensperiod i Vasa har Séraphin arrangerat tre kollektiva samskrivningssessioner. Fokus har varit på Salutorget i Vasa. Verket Präppla är en sonisk gest som riktar sig till torget som en plats för att skriva, lyssna och samtala sammanflätad med ljudkonstnär Ava Imogen Graysons platsspecifika komposition.

Präppla är ett onomatopoetiskt ord som betyder babbla eller pladdra. Verket är en tonsatt körintervention som har vuxit fram ur observerande skrivande och ljudupptagningar på Vasa torg.

Verket består av liveperformance och olika lager av ljud som spelas via torgets fyra permanenta samt flera bärbara högtalare och muntligt material som framförs av medlemmarna i gruppen. Torget har en central roll i verket och Präppla är en inbjudan att fästa uppmärksamhet på rörelser, ljud och förbipasserande på torget. Präppla lyfter fram samtalen som ständigt förs som en del av torgets ljudrymd. Om vi lyssnar noggrant kan vi höra hur arbetets, fritidens, naturens, handelns, industrins och konsumtionens mänskliga och icke-mänskliga röster alla i sin tur talar på ett eget sätt. I verket  förs samman kroppsligt skrivande och fältinspelningar från torget med olika lager bestående av torgets huvudsakliga tonhöjder, liveperformance, material som kompositören sjunger och torget i sig, vilket ger upphov till en körintervention där varje ljud är en möjlighet till dialog.

Präppla är ett experiment i platsspecifik publicering av text. Verket är en förfrågan om det som händer när text inte längre överför bokstavliga betydelser. Vad händer när språket når sin gräns? Det som först kan framstå som lekfullt bär på en fråga om möjligheten att dela offentliga rum genom att lyssna.

 

Emma Cocker är en författare och konstnär som bor och arbetar i Sheffield: http://not-yet-there.blogspot.com

Andrea Coyotzi Borja är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors: www.andreacoyotziborja.com

Cordula Daus är en författare och konstnär som bor och arbetar i Berlin och Wien: https://corduladaus.com/

Ava Imogen Grayson är en ljudkonstnär och pedagog som bor och arbetar i Helsingfors: http://www.aigrayson.com

Vidha Saumya är en bildkonstnär och poet som bor och arbetar i Helsingfors: https://vidhasaumya.wordpress.com

Lena Séraphin är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors och Vasa: https://writinginpublic.space och https://lenaseraphin.com

 

Läs här Petteri Enroths text om performancen

 

Projektet har gjorts med stöd från: 
Bröderna Gröndahls Stiftelse
KulturÖsterbotten
Svensk-Österbottniska samfundet r.f.

 

Lyssna nedan på en 1,5 min sample av Präppla: