Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Videoveckorna

Videoveckorna är ett samarbete mellan Sinne och Centret för finländsk mediakonst AV-arkki. Utställningshelheten ordnas sommaren 2024 för tredje gången.

Videoveckorna pågår 7.6–25.8.2024 i Sinne, då videoinstallationerna byts ut varannan vecka. Verken valdes bland bidragen i en öppen ansökan som riktades till AV-arkki:s medlemmar och valen gjordes av Stiftelsen Pro Artibus kurator Markus Åström och vd Mikaela Lostedt.

Under veckorna visas verk av följande konstnärer:

7.6–26.6 David Muth & Antti Tolvi: Bliss
27.6–10.7 Institutet för att uthärda förstörelse (Heini Aho, Leena Kela, Eero Yli-Vakkuri): Islet Borewell
11.7–24.7 Kristoffer Ala-Ketola: Expect Revenge
25.7–7.8 Aapo Huhta: In Limbo
8–25.8 Helka HeinonenHeartbeats

7.6–26.6

David Muth & Antti Tolvi
Bliss
2024
05:00 min

I samarbetet mellan konstnärerna David Muth och Antti Tolvi blir ljudet synligt och bilden hörd. David Muth fortsätter här att studera de visuella möjligheterna med självgenererande kod. Muth strävan är att med enkla matematiska formler åstadkomma slumpmässiga världar ur vilka det uppstår kausala händelseförlopp. Verket är en primitivare version av den två dimensionella Conway´s Game of Life och nyttjar sig av en endimensionell cellulär automata där en rad pixlar förhåller sig till den föregående raden pixlar och avgör om den nya pixeln är svart eller vit. Tolvi arbetar här med ett urval vågformer och analogt brus. Tolvis minimala ljudvärld fokuserar på små förändringar och förstärks i ett resonerande samspel med den avskalade rörliga bilden, ur detta uppstår ett verk som spelar med situationer, omständigheter, förändringar, och skalor.

 

David Muth är konstnär, musiker och programmerare som bor och arbetar i Åbo och Wien. Muth är uppväxt i Saltszburg i Österrike. Han är utexaminerad digital bildkonstmagister från universitetet i Middlesex, England. Muths konst är en kombination av experimentellt och konceptuellt arbete i den kan an se spår av hans bakgrund inom arkitekturen. Hans arbete utgörs av installationer, video, experimentell dokumentär och interaktiva miljöer. Han komponerar även musik och uppträder. Muths konst har visats internationellt på utställningar och evenemang, som till exempel Musée d’Art Contemporain Montreal, Kanada, Museet för nutidskonst Kiasma, Finland, Ars Electronica, Linz, Österrike, ISEA2006 in San Jose, USA, Le Cube, Paris, Frankrike Montevideo, Amsterdam, Nederländerna, Laboral, Gijón, Spanien, SIGGRAPH2009, New Orleans, USA och Museo Reina Sofía, Madrid, Finland. Han undervisar också på Goldsmiths och Royal College of Art, London, England.

Antti Tolvi (f. 1977 i Panelia) är en ljudkonstnär och artist som bor och arbetar i Åbo. Sedan 2002 har Tolvi varit en av de mer centrala namnen på den finska scenen för experimentell musik. Han har utgivit 14 soloskivor, hållit 22 separatutställningar och medverkat i 22 grupputställningar. Frihet, fred, tacksamhet och minimalistisk estetik är bärande element i Tolvis arbeten som bygger på en kombination av ljud, ljus, vind, vatten, kroppsliga sinnen samt levande visuella element. 2023 tilldelades Tolvi Taikes regionala pris inom bildkonst i Egentliga Finland. Hans arbeten har visats i bland annat i Sibeliusmuseum, Åbo, (2023), Flow festival (2013, 2014, 2018, 2022), Rovaniemen taidemuseo (2022), Helsingfors festspel (2021), Musica Nova festivalen, Helsingfors, (2021), Huuto Galleria, Helsingfors (2021), Helsingforsbiennalen (Teemu Lehmusruusu arbetsgrupp 2021), Porin taidemuseo (2020), Titanik Galleria, Åbo (2019) Antti Tolvis arbete Noise and form ingår i Wihuri stiftelsens samling. Tolvi har också organiserat Kiilan äänipäivät en årligt återkommande ljudfestival på Kimito. Antti Tolvi separatutställning Skogens harmoni visades på Sinne 2017.

27.6–10.7

Institutet för att uthärda förstörelse (Heini Aho, Leena Kela, Eero Yli-Vakkuri)
Islet Borewell
2023–24
09:05 min

Filmen följer borrandet av en borrbrunn ute på Dansangrundet, en liten kobbe öster om Örö. Brunnen producerar drickbart sötvatten av det omgivande bräckvattnet som långsamt sipprar ner genom mikroskopiska sprickbildningar i berget och lager av sediment. Den karga naturen fungerar som ett filter och avskiljer salt och organiskt stoff från havsvattnet.

Utanför Finlands stadsområden ser dagens markanvändning och fastigetslagstiftning på markägandet som en horisontal företeelse på markytans areal. Lagen definierar ej markägandet i förhållande till höjd eller djup. Bruket av land under markytan eller av luftrummet ovanför utmanar äganderätten på ett vertikalt plan och hur vi uppfattar vårt ansvar i förhållande till miljön.

Kvaliteten på brunnens vatten har bedömts av arbetsgruppens medlemmar, detta skedde genom provsmakning den 25. maj 2023. Stendamm, en biprodukt från borrningen samlades upp av arbetsgruppen och har använts av konstnärerna som material i keramikarbeten.

Dansangrundets koordinater: Lat: 59° 48′ 10,015″ Lon: 22° 22′ 55,968″

Filmen är inspelad och editerad i samarbete med fotografen Jussi Virkkumaa.

 

2020 grundade konstnärerna Heini Aho, Leena Kela och Eero Yli-Vakkuri konstnärskollektivet Institutet för att uthärda förstörelse, som arbetar i Östersjön närheten av ön Örö. Institutet för att uthärda förstörelse existerar som en fysisk plats och går under namnet Tuhon tila (Område för förstörelse). Platsens areal är 42 hektar och utgörs av 300 grund och kobbar som arbetsgruppen är delägare i tillsammans med många andra. Delägarskap ger dem rättigheten att campa, sätta upp eld och att använda platsen för att göra konst, men inte att konstruera permanenta byggnader. Genom att fysiskt arbeta på platsen finner de metoder för att presentera miljöförstörelsen i Östersjön och dess omgivning. Dansangrundet är ett av de grund som institutet anskaffade för att upprätta en observationspost för miljöns förfall och förstörelse i Östersjön.

 

Grundet är en del av en icke konstituerad samfällighet. I området har konstverket väckt en del kritiska röster där frågor om delägarskap, byggnadslov och ingrepp i miljön presenterats. Filmen visas under sommaren i Öres grupputställning på Örö och konstnärskollektivet önskar att dokumentationen kan fungera som underlag för en dialog med de andra delägarna och områdets invånare.

Konstnärskollektivets kommentar om verket kan läsas på finska här.
Kurator Markus Åströms kommentar om verket kan läsas på svenska här.

11.7–24.7

Kristoffer Ala-Ketola
Expect Revenge
2023
24:53 min

Expect Revenge består av hundratals scener som tillsammans bildar en associativ serie, en absurd berättelse, en visuell dikt och ett förslag på en omarbetad historia. Verkets stil hämtar inspiration från montage-konstens historia samt från musik- och kollagevideon. I sitt verk blandar Ala-Ketola scener ur sitt privata liv med det konstruerade, för att således avbilda en queer resa som sammanför det personliga med det delade, det symboliska med det dokumentära, det regisserade med det intuitiva, det arkiverade med det editerade. Ala-Ketola studerar sina roller som regissör, editerare, artist, betraktare, subjekt och objekt. Verkets söker sin form till takten av en konstant rytm som understryker tidens gång och förändrar scenernas uprungliga kontext.

I verket med musik av Niklas Hallman / LadyBug.

 

Kristoffer Ala-Ketola (f. 1991) bor och arbetar i Helsingfors. 2019 utexaminerade han som bildkonstmagister (BFA) från Yale University. Han arbetar med rörlig bild, skulptur, måler och installationer. Hans verk har visats i Shin Gallery, New York, USA, Helsingfors Konsthall och i ett flertal utställningar i Europa och USA. Hans videoverk här ingått i programmet på bland annat Rakkautta & Anarkiaa och Video Art Festival Turku. Ala-Ketolas verk förmedlar kulturellt delade affekter och behandlar dagens kulturpolitiska läge, kulturens psyke, beteende och strukturer.

25.7–7.8

Aapo Huhta
In Limbo
2023
08:40 min

I verket avbildas en människofigur som till synes är fast i ett odefinierat tomrum. Figuren gör upprepade försök att resa sig men utan framgång. In Limbo är filmad på svart-vit 16mm film och framkallad med experimentella mörkrumstekniker. Detta skapar en illusion av en kemisk storm som omger den olyckligt kämpande figuren. Verket In Limbo ingår i Jenny och Antti Wihuris samling.

Verket är gjort i samarbete med butoh-dansaren Ken Maj.

 

Fotokonstnären Aapo Huhta (f. 1985) tog sin magisterexamen vid Aalto-universitetet år 2015. Hans praktik fokuserar på experimentellt dokumentärt arbete och på de möjligheter och omöjligheter som fotokemiska processer i mörkrummet erbjuder. Huhta har publicerat tre fotoböcker. År 2016 blev han den första finska fotografen att ha en separatutställning på Fotografiska i Stockholm efter att ha mottagit museets pris Årets unga nordiska fotograf år 2015. Han utsågs till Årets unga konstnär 2020 i Finland. Förutom sitt konstnärliga arbete är han deltidslärare vid Bildkonstakademin i Helsingfors och vid Lahti Institute of Arts and Design.

8–25.8

Helka Heinonen
Heartbeats
2023
20:00 min

Heartbeats är en dikt om hjärtslag, blod, fåglar och valar. Det är en fragmentarisk berättelse om tillväxt som väver samman erfarenheter, stämningar och tankar relaterade till blod och andra arter i olika åldersstadier.

”Under mitt arbete med verket har jag rört mig mot och in i genanta och pinsamma områden. Jag har studerat både bekanta och främmande teman som på något sätt har träffat mig, som fått mig att stanna upp eller som känts betydelsefulla”, berättar konstnären.

Heartbeats är ett poetiskt verk som blandar rörlig bild med stop motion animation. Animationerna består av vätskor, färgfilmer, akvareller och ljus som rör sig ovanpå stillbilder. Verket lämnar rum för betraktaren att finna de ämnen som hen resonerar med.

 

Helka Heinonen (f. 1982) bor och arbetar i Helsingfors och Kimito. Hennes verk har tidigare visats på separat- och grupputställningar i Finland samt i filmfestivaler i Finland och utomlands. Hon är intresserad av teman som på något sätt berör och behandlar berättande, minnet, människorelationer, identiet, tillväxt och vårt förhållande till naturen. Samtidigt som hennes verk illustrerar stunder som går att känna igen skapar de också en egen värld där tankeväckande, mörktonade, pastell-lätta och ambivalenta element strålar samman.

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Öppet
ti kl. 11–17
on kl. 11–20
to–sö kl. 11–17
må stängt

Sinne

Öppet
ti–sö kl. 12–17
må stängt