Sök på hemsidan

Elverket on–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

I Nubbens anda på fem sätt

Lars-Gunnar ”Nubben” Nordström skrev följande:

”Jazz är att leva känna höra se – och åter-ge.”

Utställningens grundtanke bygger på den betydelse olika sinnen och variation har i det konstnärliga arbetet. Utställningen i Galleri Elverket presenterar fem samtidskonstnärer som alla har en egen stil och röst, och som med öppet sinne vågar skapa variation och reflektera kritiskt inom ramen för det egna konstnärliga tänkandet. Gemensamt för alla är att de skapar verk som kretsar kring det multisensoriska, föreställande och icke-föreställande, och att de skapar nya visioner om konsten och dess rum.

Utställningens konstnärer är: Oscar Hagen, Ville Laurinkoski, Jarkko Räsänen, Sasha Rotts och Man Yau.

Aktuella utställningar