Sök på hemsidan

Midsommar 21–23.6 har gallerierna stängt | Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

I Nubbens anda på fem sätt

Lars-Gunnar “Nubben” Nordström (1924–2014) hör till den finländska konsthistoriens mest kända konkretister. Många har sett både visuell musik och stark rumslighet i hans kännspaka visuella stil. Båda tolkningarna är motiverade. Nubben hade nämligen studerat inredningsarkitektur, var verksam på fältet och hade dessutom en passion för jazzmusik.

Konstnären skrev följande: Jazz är att leva känna höra se – och åter-ge. Utställningens grundtanke bygger på den betydelse olika sinnen och variation har i det konstnärliga arbetet. I Nordströms konst framträder ett modernistiskt etos som handlar om den centrala betydelse olika sinnen och deras inbördes relationer har för det konstnärliga tänkandet och upplevelsen av konstverket. Man bör beakta att den abstrakta modernismen snarare var ett ytterst polyfont och mångsidigt nätverk av idéer och tänkande än en enhetlig ism.

Utställningen i Galleri Elverket presenterar fem samtidskonstnärer som alla har en egen stil och röst, och som med öppet sinne vågar skapa variation och reflektera kritiskt inom ramen för det egna konstnärliga tänkandet. Gemensamt för alla är att de skapar verk som kretsar kring det multisensoriska, föreställande och icke-föreställande, och att de skapar nya visioner om konsten och dess rum.

Utställningens konstnärer är: Oscar Hagen, Ville Laurinkoski, Sasha Rotts, Jarkko Räsänen och Man Yau.

Läs om konstverken

Utställningen är en del av firandet av Nubben 100-jubileumsåret.

Publikarbete under utställningen

Matka modernismiin -bussresa från Helsingfors Konsthall till Galleri Elverket i Ekenäs 13.4.2024. Guidningar av konsthistoriker Juha-Heikki Tihinen. Läs mera här.

Utställningen har gjorts med stöd från

Svenska kulturfonden, Museiverket och Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Midsommar 21–23.6 stängt

Öppet

ti kl. 11–17
on kl. 11–20
to–sö kl. 11–17
må stängt

Sinne

Midsommar 21–23.6 stängt

Öppet
ti–sö kl. 12–17
må stängt