Hae sivustolta

Sinne ti–su klo 12–17 | Elverket kiinni 15.4.–23.5. Seuraava näyttely avautuu 24.5.

Nubbenin hengessä viidellä tavalla

Lars-Gunnar “Nubben” Nordström (1924–2014) on suomalaisen taidehistorian tunnetuimpia konkretisteja. Hänen visuaalisen tyylinsä tunnistaa helposti ja moni on nähnyt siinä niin visuaalista musiikkia kuin vahvaa tilallisuutta. Molemmilla tulkinnoilla on perusteensa, sillä Nubben oli sekä opiskellut että toiminut sisustusarkkitehtina, ja jazzmusiikki oli hänen intohimonsa.

Taiteilija kirjoitti seuraavaa: Jazz on eloa tuntoa kuuloa näköä – ja toisintoa. (jazz är att leva känna höra se – och åter-ge.) Näyttelyn perusajatus rakentuukin moniaistisuuden ja variaation merkitykseen taiteellisessa työskentelyssä. Nordströmin taiteessa ilmenee modernistinen eetos, jossa moniaistisuus ja aistienvälisyys on taiteellisen ajattelun ja taideteoksen kokemisen keskiössä. Abstraktin modernismin yhteydessä on syytä huomioida se, että kyseessä on hyvin polyfoninen ja monipuolinen taiteellisten ideoiden ja ajatteluiden verkosto, kuin yhtenäinen ja eheä ismi.

Galleria Elverketin näyttely esittelee viisi nykytaiteilijaa, joilla kaikilla on oma tyylinsä ja äänensä, mutta jotka uskaltavat varioida oman taiteellisen ajattelunsa puitteissa ennakkoluulottomasti ja reflektoida kriittisesti. Heidän teoksensa liikkuvat moniaistisuuden, esittävän ja -ei-esittävän välillä, sekä luovat uusia näkymiä taiteeseen ja sen tilaan.

Näyttelyn taiteilijat ovat: Oscar Hagen, Ville Laurinkoski, Sasha Rotts, Jarkko Räsänen ja Man Yau.

Lue teoksista

Näyttely on osa Nubben 100 -juhlavuoden ohjelmistoa.

Yleisötyö näyttelyn aikana

Matka modernismiin -bussimatka Helsingin Taidehallilta Tammisaaren Galleria Elverketiin 13.4.2024. Matkaoppaana taidehistorioitsija Juha-Heikki Tihinen. Lue lisää tästä.

Näyttelyn tukijat

Svenska kulturfonden, Museovirasto ja Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman

Näyttelyt nyt käynnissä

Ilmainen sisäänpääsy

Elverket

Kiinni 15.4.–23.5.
Seuraava näyttely avautuu 24.5.

Sinne

Avoinna
ti–su klo 12–17