Sök på hemsidan

Midsommar 21–23.6 har gallerierna stängt | Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Deponeringar och lån ur samlingen 2023 

Rut Bryks keramikrelief på Arbis i Vasa. Verket tillhör Aktia Banks konstsamling.

Deponeringar

Under 2023 har stiftelsen deponerat 24 verk hos 5 olika mottagare. Dessa är Svenska kulturfondens kansli i Fokus/Karis, Bildningsförbundet kansli i Helsingfors, Arbis i Vasa, Hanken i Vasa och Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors.

Dessutom har 26 verk ur den stora helheten av Torger Enckell, som inköptes till samlingen under året, deponeras i Pro Artibus kansliutrymmen i Ekenäs och i Helsingfors. Sinne har också fått ett verk av Carolus Enckell medan Birger Carlstedts målning Machine Tournante nu hänger på Elverket, berättar samlingsamanuens Erica Wulff.

Under året har vi också gjort några omhängningar eller kompletteringar på Finlandsinstitutet i Stockholm (Ylva Holländers helhet), på Svenska kulturfonden i Helsingfors samt i Viktoriakvarteret i Helsingfors.

Totalt har 52 nya deponeringar gjorts under 2023.

 

Utlånade verk

Under året har Kim Simonssons Überhund och Tove Janssons Möbelarkitekten fortsatt sin turné runt om i Finland. Verken har under 2023 visats på Poikilo i Kouvola, på Jyväskylä konstmuseum och för närvarande kan de ses på St. Michels konstmuseum. Verken skall ännu visas i Kuopio innan de återvänder.

Två verk av Jan Kenneth Weckman har visats på WAM i Åbo under dennes retrospektiva utställning (10.2–18.6.2023). På Skärgårdscentrum Korpoström visades Saara Ekströms verk Body All Eyes under maj–september. Axel Antas verk Long Player visades under sommaren på Poikilo i Kouvola.

En större helhet bestående av 9 verk har sedan mitten av juni visats på Föreningen finländska konststiftelsers utställning Årstider i oss på Uleåborgs konstmuseum. Två verk av Eva Törnwall-Collin finns med på Werner von Hausen-utställningen på Villa Gyllenberg.

Pro Artibus tekniker Peik Neovius hänger upp Susanne Gottbergs verk på Arbis i Vasa.