Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Verkligheten är en outgrundlig plats

I den finländska bildkonstnären Ylva Holländers konst är det de många små detaljerna som bygger upp de större helheterna. Hon visar att verkligheten är en förunderlig plats, med många små och stora fenomen som kan begrundas. Naturen och konsthistorien är ständiga inspirationskällor i konstnärens mångskiftande uttryck. Holländer tar bland annat intryck av 1700-talets naturvetenskapliga studier, men hon bryter från det vetenskapliga i och med att hon tillför en konstnärlig dimension av lekfullhet. Holländers målningar, teckningar och skulpturer framstår som ett slags mångbottnade encyklopedier där hon undersöker hur livet ser ut. Allt får rymmas med i en och samma helhetsupplevelse och allt tycks också hända samtidigt: man kan betrakta världen ovanifrån, underifrån, in- och utifrån. Återkommande är trådar och rötter som sammanfogar bild efter bild och det är ett evigt flöde som varken har början eller slut. Med finns en ständig rytm och kollisioner, till och med explosioner. Inga fenomen är separata, utan det som ligger närmast intill binds samman med det som finns längst borta. Holländer betraktar omgivningen som fenomen utan att ta ställning och i hennes verk hägrar inte tid eller rum. Holländer tar ej heller fram människan som kronan på verket; i teckningarna är bakterier och maskar lika viktiga – meningen finns i existensen själv. Människan kan hittas bland annat i form av ett litet, oskuldsfullt lamm, men också som en hängande och slutkörd tunga. Inre organ blandas ihop med 1800-tals krås. Holländer skildrar även landskap i landskap. Skogen återkommer i bilderna och svampar i alla dess former. Havet finns med som ett annat tema med fiskar och grodor. Holländer har målat i tusch med de stora pappersarken på golvet och låter slumpen styra, men samtidigt styr hon också processen själv och bygger på med noggranna teckningar.

Ylva Holländer är född 1955 i Boden i Sverige, uppvuxen i Finland och lever och arbetar i Borgå i Finland. Hon utexaminerades från Finlands konstakademis skola 1978. Holländer har gjort ett flertal offentliga verk i Borgå. Hon har ställt ut på bland annat Galleri Hippolyte, Galleri Forum Box, Galleri G, tm-galleriet och Mänttä konstfestival i Finland. Holländer har tagit initiativ till och bedriver Galleri Gata i Borgå, ett utomhusgalleri där hon ständigt utvecklar sitt måleri tillsammans med inbjudna konstnärer. Holländer väljer teknik enligt idé på ett mångsidigt sätt och har också prövat på videoverk och stora skulpturer och installationer. Även i hennes färgstarka måleri finns en strävan till tredimensionalitet.

Camilla Granbacka, curator

Mera information och bilder av helheten hittas här: https://proartibus.fi/ylva-hollander-finlandsinstitutet-i-stockholm/