Sök på hemsidan

Midsommar 21–23.6 har gallerierna stängt | Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Tiina Raitanen: Hard

Sinne öppnar höstsäsongen med Tiina Raitanens utställning Hard. Hard är en skulptural helhet i vilken Raitanen sätter det hårda och det svåra i fokus. Med en serie gåtfulla skulpturer belyser hon frågor kring människan, arbete, existentiell kamp och självförverkligande.

I sin arbetsprocess utnyttjar Raitanen sig av det utmattade och defekta i sin omgivning. Hon tar till vara på övergivna delar och föremål som hon finner i den urbana miljön. Raitanen bearbetar och formar om dem för att locka fram det potential och de berättelser som ännu ligger djupt inne i dessa objekt. Av dessa skapar hon montage och avtryck som sedan i tidskrävande och välkontrollerade arbetsprocesser överförs till bland annat brons, silver, betong, glas och Jesmonite. Raitanen är en mästare på presentation av det skulpturala. Hon har ett öga för form, massa och material och hur dessa bildar spatiala spänningar. Hon ser och förstår materialen, deras vikt, deras form och deras plasticitet.

Med denna kunskap kan hon orkestrera fram helheter där varje komponent har en given funktion och en roll. För betraktaren är det en intressant ingång att följa detta flöde av energier som finns i samspelet mellan de olika delarna i hennes installationer. Raitanen fixerar inte sina verk, eller ger dem en avslutande form utan låter dem leva modulärt. Beroende på plats och situation kan samma verk ha olika komposition och delar av olika verk kan föras samman för att igen glida isär och på ett nytt ställe söka en ny form.

Trots att Raitanens konst kan se ut att komma flytande och obehindrat är det ändå hårt målmedvetet arbete som ligger bakom. Skulptörens arbete är uppdelat i många långsamma skeden där hon söker, komponerar, skulpterar, gör gjutformer, gjuter och finslipar. Till utställningen Hard har Raitanen uttryckligen arbetat med hårda material och tänkt ut hur de olika delarna skall stöda och hålla upp varandra. Komponenter och skulpturerna i utställningen är både hårda och starka men de är beroende av varandra för att kunna stå och presentera sig själva i rummet. Detta fungerar som en sorts allegori för hennes eget arbete där hon dagligen ser att egen hårdhet och envishet inte alltid räcker till; skulptören behöver ofta hjälp och stöd med att flytta och bära skulpturer och material. Raitanen vill här lyfta fram det hårda och det svåra som något som för oss samman och som får oss att hjälpas åt. I skulpturerna på utställningen Hard finns det en värme och en dramaturgi kring intimitet, sårbarhet, samverkan och stöd. Raitanens skulpturer har också fossila drag och utställningen kan även ses som en tidsförskjutning långt framåt i tiden, där betraktaren står inför fornfynd från vår egen tid.

Det finns något som för tankarna till romanen Minnet av vatten, en framtidsdystopi av Emmi Itäranta i vilken protagonisten rotar i en gammal avstjälpningsplats efter information för att få reda på sanningen. Raitanens helhet är dock mer komplex än ett narrativt mysterium. Hon skapar en bild av vår tid genom att ge form åt det tryck som finns inom och utanför oss och hur vi hanterar denna ständig kamp och friktion.

TIINA RAITANEN
Tiina Raitanen utexaminerades från Bildkonstakademin år 2012. År 2018 studerade Raitanen projektstudier i skulptur ämnad för professionella konstnärer vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon har även arbetat på flera konstnärsresidens internationellt. Raitanens senaste utställningar innefattar grupputställningen PS-Project Studies i Bångska Våningen i Stockholm, OBJEKTI 4 i Esbo samt soloutställningen Altered Positions i Gamla rådhusets galleri i Åbo. Raitanen är medlem i Finska skulptörförbundet.

Konstnären vill tacka Kungliga Konsthögskolan, Lars Hammarström, Annelie Scheutz, Ulrika Rosengren Gustafsson, Göran Svenborn, Herman Bergman Konstgjuteri AB, Tomi Sinisalo Taidevalimo Sinisalo, Miikka Hietsalo, Milja Havas, Pilvi Hyväri och Markus Åström.

Konstnären har arbetat med stöd från Centret för konstfrämjande och Finska kulturfonden.

Tiina Raitanens hemsida

Bild: Tiina Raitanen, Grip, 2018. Brons 16 x 7 x 7 cm. Credit: Maija Toivanen.

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Midsommar 21–23.6 stängt

Öppet

ti kl. 11–17
on kl. 11–20
to–sö kl. 11–17
må stängt

Sinne

Midsommar 21–23.6 stängt

Öppet
ti–sö kl. 12–17
må stängt