Hae sivustolta

Sinne ti–su klo 12–17 | Elverket kiinni 15.4.–23.5. Seuraava näyttely avautuu 24.5.

Tiina Raitanen: Hard

Sinne aloittaa syyskautensa Tiina Raitasen näyttelyllä Hard. Hard on veistoksellinen kokonaisuus, jonka keskiöön Raitanen asettaa kovan ja vaikean. Näyttelyssä nähdään arvoituksellisia veistoksia, jotka käsittelevät kysymyksiä ihmisestä, työstä, eksistentiaalisesta kamppailusta ja itsensä toteuttamisesta.

Raitanen hyödyntää työskentelyprosessissaan kaupunkiympäristöstä löytyvää kulunutta sekä viallista. Työstämällä ja muokkaamalla hylättyjä esineitä taiteilija pyrkii tuomaan esiin niiden potentiaalia ja tarinoita, jotka vielä piilevät syvällä objektien sisällä kertomattomana. Esineistä syntyy kollaaseja sekä jälkiä, jotka aikaa vievän ja tarkasti hallitun prosessin kautta valetaan pronssiin, hopeaan, betoniin, lasiin tai Jesmoniteen. Raitanen on veistoksellisuuden esillepanon mestari, jolla on silmää niin muodolle, massalle ja materiaalille kuin niiden välisille tilallisille jännitteille. Hän ymmärtää materiaalia, sen painoa, muotoa ja plastisuutta.

Tämän kykynsä avulla hän sommittelee kokonaisuuksia, joissa jokaisella osalla on oma tehtävänsä ja roolinsa. Katsojana on kiehtovaa seurata Raitasen installaatioiden rakenneosien vuorovaikutuksessa kulkevia energiavirtoja. Raitanen ei pakota teoksia lopulliseen muotoon vaan antaa niiden elää modulaarisesti. Paikasta ja tilanteesta riippuen sama teos voi olla sommittelultaan erilainen ja eri teoksista peräisin olevan osat voivat esiintyä yhdessä, liukua taas erilleen ja etsiä uutta muotoa uudessa paikassa.

Vaikka Raitasen taide voi vaikuttaa pidäkkeettömästi virtaavalta, se on kuitenkin tulosta tiukan määrätietoisesta työskentelystä. Se koostuu useista hitaasti etenevistä vaiheista, joissa taiteilija etsii, sommittelee, veistää, valmistaa valumuotteja, valaa ja viimeistelee teoksensa. Hard-näyttelyyn Raitanen on nimenomaisesti valinnut kovia materiaaleja ja pohtinut tarkkaan, miten objektien tulee tukea ja pitää toisiaan pystyssä. Teosten osat ja veistokset itsessään ovat sekä kovia että vahvoja, mutta voidakseen olla esillä näyttelytilassa ne tarvitsevat toisiaan. Tämä toimii eräänlaisena vertauksena taiteilijan omasta työstä, jossa hän päivittäin näkee ettei oma kovuus ja päättäväisyys aina riitä; kuvanveistäjä tarvitsee usein apua ja tukea voidakseen siirtää ja kantaa veistoksiaan ja materiaaleja. Raitanen haluaa näyttelyllään korostaa kovuutta ja vaikeutta piirteinä, jotka tuovat ihmiset yhteen ja saavat meidät auttamaan toisiamme. Näyttelyn veistoksissa on lämpöä ja dramaturgiaa, jonka teemoja ovat intiimiys, haavoittuvuus, yhteistyö ja tukeminen. Raitasen veistoksissa on myös fossiilisia piirteitä, ja näyttelyn voikin nähdä aikamatkana kaukaiseen tulevaisuuteen, missä katsoja kohtaa muinaismuistoja tästä ajasta.

Näyttelyssä on jotain, joka tuo mieleen tulevaisuusdystopian Emmi Itärannan Teemestarin kirjassa, jossa päähenkilö etsii muinaiselta kaatopaikalta tietoa saadakseen selville totuuden. Raitasen kokonaisuus on kuitenkin moniulotteisempi kuin mikään arvoituksellinen tarina. Hän luo kuvan meidän ajastamme antamalla muodon meihin sisältä ja ulkoa vaikuttavalle paineelle ja tavallemme käsitellä tätä taukoamatonta kamppailua ja hankausta.

TIINA RAITANEN
Tiina Raitanen valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 2012. Vuonna 2018 Raitanen opiskeli ammattitaiteilijoille suunnatut kuvanveiston projektiopinnot Kungliga Konsthögskolanissa Tukholmassa. Hän on myös työskennellyt useissa ulkomaisissa taiteilijaresidensseissä. Raitasen teoksia on viime aikoina ollut esillä muun muassa ryhmänäyttelyssä PS-Project Studies Bångska Våningenissa Tukholmassa, OBJEKTI 4 Espoossa sekä yksityisnäyttelyssä Altered Positions Vanhan Raatihuoneen galleriassa Turussa. Raitanen on Kuvanveistäjäliiton jäsen.

Taiteilija kiittää: Kungliga Konsthögskolan, Lars Hammarström, Annelie Scheutz, Ulrika Rosengren Gustafsson, Göran Svenborn, Herman Bergman Konstgjuteri AB, Tomi Sinisalo Taidevalimo Sinisalo, Miikka Hietsalo, Milja Havas, Pilvi Hyväri ja Markus Åström.

Työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Suomen Kulttuurirahasto.

Tiina Raitasen kotisivut

Kuva: Tiina Raitanen, Grip, 2018. Pronssi 16 x 7 x 7 cm. Credit: Maija Toivanen.

Näyttelyt nyt käynnissä

Ilmainen sisäänpääsy

Elverket

Kiinni 15.4.–23.5.
Seuraava näyttely avautuu 24.5.

Sinne

Avoinna
ti–su klo 12–17