Sök på hemsidan

Midsommar 21–23.6 har gallerierna stängt | Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Pia Lindman & Kristiina Koskentola: Enfleshed – Elaborated

En utställning som inkubator för alternativ kunskap och det utomsinnliga

 

Pia Lindman och Kristiina Koskentola samt
German Popov, Anna Matveinen, Han Xiaohan
Stephan Dudeck, You Mi, Jussi Koitela och Yvonne Billimore

Utställningen ENFLESHED – ELABORATED är ett samarbete som innefattar film, objekt, performance, traditionell och schamanistisk musik från Uralbergen och Manchuriet, mat från norra Kina, utomsinnliga rum och sessioner, icke-rationella skulpturer med mera. Både Koskentola och Lindman har studerat och medverkat i diverse samarbeten samt undersökt det som är utanför mänsklig rationalitet. I den här utställningen skapar de multisensoriska rum och utomsinnliga sfärer.

 

Pia Lindman har långvarig erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och kunskapsproduktion. Kristiina Koskentola har fokuserat i sitt arbete med utgångspunkt i transkulturella perspektiv, polyvokal subjektivitet och ”periferisk” ekologi, där mänskliga och icke-mänskliga positioner beaktas. Koskentola har samarbetat med schamaner från Inre Mongoliet och Manchuriet, medan Lindman studerat finländskt helande och muntlig tradition. Trots att områdena geografiskt sett är långt ifrån varandra, har konstnärerna i dem alla sett hur den helande verksamheten existerar sida vid sida med en omfattande miljöförstörelse orsakad av människan. Sjukdom och hälsa kolliderar. Utställningen i Sinne förvandlar rummet till en sensorisk miljö som består av ljus, kontemplation, alternativa kunskaper och upplevelser, kritiskt tänkande och helande.

 

Pia Lindman kallar det som är bortom det rationella tänkandet och förnimmandet för det ”utomsinnliga”. Det är frågan om “något som inte ännu har nått medvetande” eller “något som aldrig når medvetandet”. I Sinne lyssnar Lindman till sin kropp och använder den som ett utomsinnligt instrument för att behandla och förmedla kroppsliga och rumsliga energier. Under utställningens gång kommer hon att ha utomsinnliga sessioner i samarbete med en grupp frivilliga i ett halvgenomskinligt kupoltält. Sessionernas inre processer i tältet och resten av galleriets utrymme förmedlas sinsemellan genom tältets membran. Färgsättningen som består av det gröna tältet, den grannröda behandlingsbänken och det violetta ljuset skapar gynnsamma förutsättningar för den dynamism som kan uppfattas med ens inre blick. Lindman har bjudit in konstnären och sångaren Anna Matveinen, vars improviserade ljudvärld blir en reaktion på och ett stöd till sessionerna. Sessionerna är inte öppna för allmänheten, men kommer att ta sig i uttryck i utställningsutrymmet i form av text, bilder eller ljud. När utställningen är öppen kan besökarna gå in i tältet för att ta del av dess stämning.

 

Kristiina Koskentola undersöker multisensoriska omgivningar som blir inkubatorer för alternativa kunskaper och upplevelser. Videoinstallationen Flesh and Metal. Light and Oil. (2020) behandlar schamanismen och den allvarliga miljöförstörelsen i Inre Mongoliet och Manchuriet, den tunga industrin och brytningen av sällsynta jordarter i regionen, global kapitalism, elektromagnetism och konstnärens egen kropp. Med hjälp av (mänsklig och icke-mänsklig) alternativ kunskap vill konstnären göra en installation som skapar en djupare relation till naturliga och spirituella världar. Installationen undersöker också gränserna för mänsklig rationalitet och kunskapsproduktion samt de miljöorättvisor och långsamma våld som orsakas av (den globala) kapitalismens logik. Koskentola använder sin egen kropp som subjekt och medium för att göra sig själv tillgänglig och sårbar: kroppen är ett hjälpmedel för att skapa dialog. Samarbetet med schamanerna gav dem tillgång till konstnärens innersta inne – vilket i sin tur gav konstnären möjlighet att undersöka alla de världar som förmedlades genom schamanerna och deras kroppar. Installationen innefattar dessutom forskningsmaterial, matlagning och en serie små objekt.

 

Koskentola och Lindman har planerat ett performativt och gränsöverskridande publikprogram och kommer senare att ge ut en PDF-publikation. De har också bjudit in en ständigt växande grupp av konstnärer, antropologer, filosofer, kulturteoretiker, forskare, artister, musiker och curatorer från Eurasien för att – verbalt och kroppsligt – reflektera över utställningens kontext. De har bland annat utforskat idéer om närhet till naturen, andlighet, shamanism, konflikter som skapas av den globala ekonomin samt kunskapens och vetenskapens maktstrukturer.

German Popov är en multiinstrumentalist, kompositör, ljudkonstnär och forskare från Amsterdam. I sina projekt strävar han efter att återupprätta kontakten med modernitetens ursprung och arketyper. En betydande del av hans forskning handlar om att införliva etnografiska och antropologiska data i konstnärlig verksamhet.

Anna Matveinen är en multidisciplinär konstnär som arbetar med installation och performance. Installationerna kan innefatta teckning, måleri, skulptur och hittade föremål som modifierats. De behandlar till exempel upprepning av trauman, healing och psykologiska mönster. Konstnärens performanceverk blandar runosång, en finländsk folkmusikalisk sångstil, med samtida performativa element och teknologi. En viktig del av Matveinens konstnärliga process är att spela olika karaktärer.

Han Xiaohan är en manchurisk musiker och kompositör av nutida musik. Han använder sig av element från nordöstra Asiens folkmusik och fortsätter i den manchuriska ulabunmusikens tradition (en uråldrig, idag utrotningshotad folkkonst som går ut på att sjunga och berätta manchuriska hjältelegender). Xiaohan har studerat traditionell manchurisk musik i över två decennier, gett ut flera skivor och gett konserter i stora delar av Kina samt internationellt.

 

 

Som en del av diskussionsprogrammet 17.4.2021
Läs om programmet här
och se inbandningen av evenemanget nedan

Stephan Dudeck är en antropolog som forskar i sibiriska urinvånare med fokus på muntlig historia, genus, visuell antropologi och relationer mellan människor och djur. Till hans arbetsplatser hör Lapplands universitets Arktiska centrum, Centre for Arctic Social Studies i Sankt Petersburgs European University och Centre of Arctic and Siberian Exploration vid sociologiska institutionen i Russian Academy of Sciences.

You Mi är curator, forskare och föreläsare vid Academy of Media Arts Cologne. Hennes långvariga forsknings- och curatorprojekt rör sig mellan ytterligheterna forntida och futuristisk. Hon har arbetat med Sidenvägen som en gestaltning av ”djup tid” och ”djup rymd” i den nomadiska bildvärlden samt gamla och nya nätverk/teknologier. Hennes akademiska intressen kretsar kring medieteori och performancefilosofi, vetenskaps- och teknologistudier samt ny och historisk materialism.

Jussi Koitela arbetar för tillfället som programchef på Frame Contemporary Art Finland och som självständig curator. På sistone har hans arbete som curator förenat konst, förkroppsligad forskningsmetodologi, feministisk vetenskapsfilosofi och materialitet i olika former av utställningar och sätt att producera kunskap. Koitela deltog i curatorprogrammet De Appel 2015-2016.

Som moderator Yvonne Billimore
           

 

ENFLESHED – ELABORATED består av tre utställningar. Den första utställningen var mer politiskt orienterad och visades i november 2020 i puntWG i Amsterdam. Utställningen i Sinne har en mer antropologisk infallsvinkel. Projektet kulminerar i september, då den sista utställningen visas i Galleri Titanik i Åbo och helhetens tankevärld sammanfattas.

 

Utställningen har gjorts med stöd från:
SKR, Avek, AFK, Svenska kulturfonden och Kone Stiftelsen

 

Läs utställningspublikation här

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Midsommar 21–23.6 stängt

Öppet

ti kl. 11–17
on kl. 11–20
to–sö kl. 11–17
må stängt

Sinne

Midsommar 21–23.6 stängt

Öppet
ti–sö kl. 12–17
må stängt