Hae sivustolta

Sinne ti–su klo 12–17 | Elverket kiinni 15.4.–23.5. Seuraava näyttely avautuu 24.5.

Pia Lindman & Kristiina Koskentola: Enfleshed – Elaborated

Näyttely toisin tietämisen ja aistinalisen hautomona

 

Pia Lindman ja Kristiina Koskentola sekä
German Popov, Anna Matveinen, Han Xiaohan
Stephan Dudeck, You Mi, Jussi Koitela ja
Yvonne Billimore

ENFLESHED – ELABORATED on yhteisnäyttely, jonka elementtejä ovat videofilmi, performanssi, perinteinen ja šamanistinen musiikki Uralilta ja Mantšuriasta, pohjoiskiinalainen ruoka, aistinaliset tilat ja työpajat, epärationaaliset objektit ja paljon muuta. Koskentola ja Lindman ovat yhteistyössä eri tahojen kanssa tutkineet sitä, mikä jää ihmisen rationaalisuuden ulkopuolelle. Tähän näyttelyyn he ovat rakentaneet moniaistisia ympäristöjä ja aistinalisia maailmoja.

 

Pia Lindmanilla on pitkä kokemus monialaisesta tutkimuksesta ja tiedon tuottamisen muodoista, kun taas Kristiina Koskentola on keskittynyt transkulttuuriseen moniäänisen subjektiivisuuden ja ”perifeerisien” ekologioiden, olivatpa ne inhimillisiä tai ei, kautta. Molemmat taiteilijat ovat tahollaan työskennelleet yhteistyössä, Koskentola Sisä-Mongolian ja Mantšurian šamaanien kanssa, Lindman puolestaan tutkiessaan suullisia ja parantaja perinteitä Suomessa. Kumpikin on, maantieteellisesti kaukana toisistaan, tavannut luonnonparantajia ja todistanut ihmisen aiheuttamia valtavia ympäristötuhoja. Sairaudet ja terveys törmäävät. Näyttelytilasta on tehty sensorinen ympäristö, jossa tärkeää on valo, tutkiskelu, toisin tietäminen ja kokeminen, kriittisyys ja paranemisen tila.

 

Pia Lindman kutsuu ’aistinaliseksi’ sitä, mikä jää rationaalisen ajattelun ja havainnoinnin ulkopuolelle. Aistinalinen ei ole vielä tullut tai ei koskaan tulekaan ihmisen tietoisuuteen mutta vaikuttaa silti elämään. Kuuntelemalla omaa kehoaan aistinalisen instrumenttina Lindman hahmottaa ja medioi ruumiillista ja tilallista energiaa Sinnessä. Näyttelyn kuluessa tarjoaa aistinalisia työpajoja yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa harsotussa kupoliteltassa. Teltan ohuen kankaan kautta galleriatilan aistillisuus muuntuu ja välittyy teltan sisäisiin prosesseihin. Teoksen värit – vihreä teltta, kirkkaan punainen hoitopöytä ja sinipunaiset valot – tukevat uppoutumista sisäisesti aistittavaan dynamiikkaan. Lindman on kutsunut taiteilija-laulaja Anna Matveisen tekemään ääni-improvisaatiota havainnoimaan ja tukemaan aistinalisia työpajoja. Työpajat eivät ole yleisölle avoimia, mutta kokemukset niistä välitetään näyttelytilaan joko tekstinä, kuvina tai ääninä. Aukioloaikoina yleisö on tervetullut telttaan kokemaan yhteyttä sen sisätilan kanssa.

 

Kristiina Koskentola tutkii moniaistisia ympäristöjä, jotka toimivat hautomoina toisin tietämiselle ja kokemiselle. Videoinstallaatio Flesh and Metal. Light and Oil (2020) pohtii Sisä-Mongolian ja Mantšurian (Pohjois-Kiina) šamanismeja ja niiden suhdetta alueen vakavaan saastuneisuuteen, harvinaismaametallikaivoksiin, globaaliin kapitalismiin, sähkömagnetismiin ja taiteilijan omaan kehoon. Teos hakee syvempää suhdetta luonnon ja hengen maailmoihin käyttämällä kanavanaan vaihtoehtoista tietoa haastaen ihmisen rationaalisuuden ja inhimillisen tiedon tuottamisen rajoja, ympäristöllistä epäoikeudenmukaisuutta ja globaalin kapitalismin logiikan hidasta väkivaltaa. Oman kehon käyttäminen sekä subjektina että mediana on Koskentolalle keino tehdä itsestään sekä vastaanottavainen että haavoittuva: väline vuoropuhelun synnyttämiseksi. Yhteistyö antoi šamaaneille pääsyn syvälle taiteilijan maailmaan – samalla kun taiteilija puolestaan etsi pääsyä niihin maailmoihin, joita šamaanit välittivät kehojensa kautta. Installaatio käsittää myös sarjan pienikokoisia epärationaalisia objekteja, tutkimusmateriaalia sekä ruoanlaittoperformansseja.

 

 

Yhdessä laatimaansa performatiiviseen hybridiohjelmaan ja tekeillä olevaan PDF-julkaisuun Koskentola ja Lindman ovat kutsuneet laajenevan joukon taiteilijoita, antropologeja, filosofeja, kulttuuriteoreetikkoja, tutkijoita, esiintyjiä, muusikoita ja kuraattoreita Euraasiasta. He pohtivat näyttelykontekstia kielellisesti ja kehollisesti. Osallistujat ovat muun muassa tutkineet luonnonläheisyyttä, henkisyyttä, šamanismia ja nykypäivän globaalin talouden synnyttämiä ristiriitaisia realiteetteja sekä tiedon ja tieteen valtarakenteita.

German Popov on amsterdamilainen multi-instrumentalisti, säveltäjä, äänitaiteilija ja tutkija. Projekteissaan hän pyrkii palauttamaan yhteyden modernin lähteisiin ja arkkityyppeihin. Merkittävä osa hänen tutkimuksistaan pyrkii etnografisen ja antropologisen tiedon sekä taiteellisen toiminnan yhdistämiseen.

Anna Matveinen on monialainen taiteilija, jonka välineitä ovat installaatio ja performanssi. Hänen installaatioihinsa sisältyy piirtämistä, maalaamista, veistämistä ja muokattuja valmisesineitä. Niiden aiheet liittyvät traumaan, paranemiseen ja psykologisiin kaavoihin. Hänen performanssiensa teemat nousevat runolaulusta, suomalaisten perinteisestä tarinankerronnasta, jota hän yhdistelee nykyaikaiseen performanssiin ja teknologiaan. Erilaisten hahmojen esittäminen on myös keskeinen osa Matveisen prosessia.

Han Xiaohan on mantšumuusikko ja nykymusiikin säveltäjä, joka hyödyntää musiikissaan Koillis-Aasian kansanmusiikin piirteitä. Han on mantšurialaisen ulabun-musiikin perijä. Ulabun on muinainen kansantaiteen laji, jossa lauletaan ja kerrotaan mantšujen myyttisiä sankaritarinoita. Ulabun-perinne on katoamisen partaalla. Han on sen vuoksi jo yli kahden vuosikymmenen ajan omistautunut perinteisen mantšumusiikin tutkimukselle. Hän on julkaissut useita levyjä ja esiintynyt konserteissa niin eri puolilla Kiinaa kuin kansainvälisestikin.

 

Osana keskustelutilaisuutta joka järjestetään 17.4.2021
Lue lisää ohjelmasta täältä
ja katso tilaisuuden tallenne alempana

Stephan Dudeck on antropologi, joka työskentelee Pietarin Eurooppalaisen yliopiston arktisen yhteiskuntatutkimuksen keskuksessa, Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa ja Venäjän tiedeakatemian sosiologian laitoksen Arktisen ja siperiantutkimuksen keskuksessa. Hänen alaansa ovat Siperian alkuperäiskansojen suullinen perinne, gender-tutkimus, visuaalinen antropologia ja ihmisten ja eläinten väliset suhteet.

Dr. You Mi on kuraattori, tutkija ja luennoitsija Kölnin Mediataiteen akatemiasta. Hänen pitkäaikaiset tutkimus- ja kuratointihankkeensa virittyvät muinaisen ja futuristisen ääripäiden välille. Työssään hän käyttää Silkkitietä symboloimaan ajassa ja tilassa syväluotaavia nomadisia kuvastoja sekä vanhoja ja uusia verkostoja/teknologioita. Dr. You Min tutkimusaiheita ovat mediateoria ja performanssin filosofia, tieteen ja teknologian tutkimus sekä uusi ja historiallinen materialismi.

Jussi Koitela on Frame Contemporary Art Finlandin ohjelmapäällikkö ja vapaa kuraattori. Kuratointityössään hän on viime aikoina solminut yhteen taidetta, kehollistettuja tutkimusmenetelmiä, feminististä tieteenfilosofiaa ja materiaalisuutta erilaisissa näyttelymuodoissa ja tiedon tuotannon tavoissa. Koitela oli De Appel -kuraattoriohjelmassa vuosina 2015–2016.

Moderaattorina Yvonne Billimore

 

ENFLESHED – ELABORATED koostuu kolmesta näyttelystä. Ensimmäinen niistä oli enemmän poliittisesti suuntautunut ja esillä ensimmäisen kerran marraskuussa 2020 puntWG-näyttelytilassa Amsterdamissa. Sinnessä nähtävä näyttely on kehittynyt enemmän antropologisempaan suuntaan. Tämän vuoden syyskuussa näyttely huipentuu Turun Titanik-galleriasssa, jossa molemmat toisiinsa lomittautuneet ajatusmaailmat muodostavat yhden, yhteisen kokonaisuuden.

 

Näyttely on saanut tukea seuraavilta tahoilta:
SKR, Avek, AFK, Svenska Kulturfonden ja Koneen säätiö

 

Lue näyttelyjulkaisu täällä

Näyttelyt nyt käynnissä

Ilmainen sisäänpääsy

Elverket

Kiinni 15.4.–23.5.
Seuraava näyttely avautuu 24.5.

Sinne

Avoinna
ti–su klo 12–17