Sök på hemsidan

Midsommar 21–23.6 har gallerierna stängt | Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Nested Realities Akt I

Lovisa Ringborg, Nesting, 2017, C-print, silikonmonterad på plexiglas, 53 x 182 cm. 

 

Akt I: 3.6–23.10.2022

Akt II: 11.11.2022–30.4.2023

Utställningen Nested Realities Akt I visar 17 konstnärer som på olika sätt för fram surrealistiska undertoner i sina verk.

Läs om alla verk

Uppgiftsblad för besökare

 


 

Likt de tidiga 1920-tals surrealisterna fungerar även här mystik, absurdism, irrationalitet och metamorfos som ledord, likaså ett sökande efter vår tids myt. Flera av verken i utställningen betonar drömtillstånd och speglingar, verk som lönndörrar till det undermedvetna där man i gränslandet mellan vakenhet och sömn söker kontakt med människans sanna natur. Drömmen öppnar upp för att se och uppleva omgivningen och den egna kroppen på ett annat sätt. Många av verken i utställningen tar också fasta på så kallade kapslade verkligheter, det vill säga upplevelsen av att samtidigt vara inne i en annan verklighet: ett slags superrealitet. I och med digital kommunikation har vi inte bara en gemensam plattform för information, vi har vidgat hela vår uppfattning om varat i en gemensam virtuell sfär, ett supersurrealistiskt bildflöde vi hela tiden möter i vår vardag.

Utställningen delas in i två olika akter där tid och rum ställs upp och ned: den första hängningen som sker i försommarljus påvisar mörker och existentialism, medan den andra med början i november har ljusare och lekfullare toner. Utställningen tar fram nyproducerade verk, men också verk ur Pro Artibus egen samling, inklusive museilån och lån från privata samlingar. Andy Best & Merja Puustinens nyproducerade och platsspecifika utomhusskulptur sträcker sig över hela galleribyggnadens utsida och Anna Estarriolas och Markus Kåhres verk är i egna produktionsdialoger i den första och andra akten. Likaså lever Maija Albrechts installation med grafik och assemblages utgående från teman i de två akterna.

Camilla Granbacka
Curator

Andy Best & Merja Puustinen, Ondskans blommor, 2022, tyg, metall, luftblåsare. Foto: Ahmed Alalousi.
Från vänster till höger: Hilda Hellström, The Pineal Gland, 2020, sten, silikon. Hilda Hellström, Night Visit, 2019, jesmonite. Hilda Hellström, Portal, 2016, stengodslera. Axel Antas, Low lying cloud formation captured, 2005, fotografi, Kiasma. Foto: Ahmed Alalousi.

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Midsommar 21–23.6 stängt

Öppet

ti kl. 11–17
on kl. 11–20
to–sö kl. 11–17
må stängt

Sinne

Midsommar 21–23.6 stängt

Öppet
ti–sö kl. 12–17
må stängt