Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Ida Koitila:Extensions

Utställningen Extensions är en ny konstnärlig helhet av Ida Koitila som under tre år bott och arbetat i Stitelsen Pro Artibus residens Villa Snäcksund i Ekenäs. Hennes nya serie av skulpturala verk har en djup förankring i människokroppen och i de hemligheter som döljer sig där i. Hon har arbetat med polyesterharts, stearin och metall. Benknotor och skelettdelar är inkapslade i harts likt fossiler eller insekter och växter i bärnsten; fastfrusna, hängande i tiden och fulla med information.

Ett karaktäristiskt drag i Koitilas konst är att hennes verk är konstruerade likt minnen. De består av flera lager, man finner fragment och ledtrådar som kommer från det förflutna och som lockar in i ett gåtfullt narrativ. Om man vill kan man se dem som kvarlämningar i vilka det finns berättelser och signaler för betraktaren att tyda. Koitila använder sig av readymade föremål som hon omarbetar eller förenar med organiska och icke organiska material. Hon kombinerar gammalt och nytt och man kan ofta se tydliga materiella skikt i hennes arbeten. De olika materialen har alla en egen uppgift och en egen berättelse, hon håller dem tydligt separerade från varann för att sedan sammanföra dem i en form eller struktur.

I utställningen Extensions instrumentaliserar Koitila sig av det syntetiska och det omänskliga i materialen för att förmedla något som ändå känns mänskligt. Utställningen är ett stilla och meditativt möte med människan i förändring. Koitila spelar här med tidsbegreppen och i Extensions ingår en tidsförskjutning där nuet och framtiden smälter samman. Helheten fungerar som ett slags omen om något som komma skall. Hon lyfter fram en mutation, en förändring i människan som något oundvikligt. Koitila nyttjar sig här av tanken att de verktyg som människan skapar och nyttjar också kontinuerligt formar om henne. Utgående från detta konstrurerar Koitila ett slags porträtt av en mänskligt gestalt som stum och främmande sprider ut sig i rummet. Det är ett möte med något transhumant, något som transenderat in i en värld förbi vår fattningsförmåga.

Ida Koitila(f. 1983 Borås, Sverige) bor och arbetar i Finland. Hon utexaminerades MFA från linjen för skulptur vid Bildkonstakademin 2011. Hennes arbeten har visats bl.a. på Finlandsinstitutet i Tyskland, Berlin (2016), Galleri Thomas Wallner, Simris, Sverige (2016), Vienna International Apartment, Berlin (2015), Berlin Gallery Weekend, Lehrter Siebzehn (2014), Helsinki Contemporary (2014), Candyland, Stockholm (2013), Musterzimmer, Berlin (2012), Sinne Helsingfors (2012), Royal Academy Schools Gallery, Hornsey, London (2007), och senast på Skulptur i Pilane, Sverige (2018).

I samband med utställningen har Pro Artibus har publicerat en bok om Ida Koitila och hennes konst.

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Stängt 15.4–23.5
Nästa utställning öppnar 24.5

Sinne

Öppet
ti–sö kl. 12–17