Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Denise Ziegler: Hemma i rörelse

Sinne börjar det nya året med utställningen Hemma i rörelse av Denise Ziegler. Ziegler är en Helsingforsbaserad bildkonstnär som med sin konceptuella konst forskat kring det offentliga rummet och belyst frågor om hur vi upplever och nyttjar den urbana miljön. I utställningen tar Ziegler fasta på hemmet och hur man bibehåller känslan av att vara hemma trots att man befinner sig i en offentlig miljö. I utställningen ingår skulptur, film och ett verk som, utanför gallerirummet, sprider ut sig i staden.

Ziegler är intresserad av staden och det offentliga rummet. Hon använder hela den urbana omgivningen som sin arbetsplats. Hon betraktar och läser in existerande mönster, situationer, rutiner och beteenden i staden och vardagen. Observationerna överförs till konstverk som hon för in i det offentliga rummet eller som gester i utställningsutrymmen. Detta gör hon med en mimik av bekanta former och strukturer från den urbana miljön samt i text. Hon tar fasta på sådana detaljer som ofta går obemärkt förbi oss när vi rör oss i staden.

I Zieglers konst blir detta själva styrkan. Zieglers arbeten lyfter fram tingens och funktionernas betydelse och hur allt det som finns i vår planerade och byggda omgivning påverkar oss eller avspeglar våra behov. Hennes fokus ligger på själva upplevelsen och hur individen både fysiskt och sinnligt handskas med intryck och impulser från den urbana miljön. Det är som om hon synliggör ett nätverk av kopplingar mellan allt det vi är i kontakt med i vår vardag. Detta blir kanske mest påtagligt i hennes senaste offentliga konstverk Cykelbarnstol – hemma i rörelse. I detta konceptuella verk ingår alla cyklar i Helsingfors offentliga rum som har en barnstol installerad. Ziegler utgår från den hemlika känslan som bibehålls mellan vuxen och barn på cykeln och verkets centrala idé är att lyfta fram upplevelsen av att känna sig hemma och i rörelse samtidigt. Verket är i samband med denna utställning nyinkluderat i Helsingfors konstmuseum HAMs samling för offentlig konst. Verket får ett digitalt hem i HAM:s samlingar, på webblatsen för offentlig konst och på Helsingfors stads servicekarta.

I utställningen för Ziegler samman en mångsidig helhet av verk. Idén för hängningen har varit att låta verk överlappa och gå in i varann. Parkering 24h var ursprungligen en platsspecifik installation för Björneborgs konstmuseum 2016. Verket visades på museet bakgård och består av parkeringssrutor med linjer virkade av bommulsgarn. Nu fyller parkeringsplatserna en stor del av golvytan i Sinnes utställningsrum och fungerar som en slags fond för hela utställningen. Zieglers avsikt här är inte att kritisera bilister eller parkeringsplatser i staden, utan att uppmuntra invånarna att aktivt använda sig av stadsmiljön och ta den i besittning och att skapa behov. Att se verket i galleriet blir en associationslek som öppnar upp för hur inlärda vi verkligen är att se dessa enkla vita linjer som tomma fullskaliga parkeringsplatser reserverade för bilar. Därmed kommer även gatan och staden in i galleriet.

Videoverket Go Hard – Door Closes är inspelad i Nashville Bridgestone arena. En hockeyspelare skrinnar i en övnings 8a över planen fram och tillbaka. Och ibland klipper Ziegler in en tung dörr som stängs tyst med hjälp av en ljuddämpare. Ishockeyarenans egen akustik förstärker ljudet och den spänning och förväntning som råder. Ziegler utgår här från en personlig upplevelse där hon som hockeymamma reser med sina tonårsöner på hockeyturnering. Filmens ljudspår hörs i hela salen och fungerar som bakgrund för utställningen.

I den verklighet som vi lever i idag är Zieglers konstnärliga arbete synnerligen aktuellt. Under pandemiåren har det offentliga rummet blivit skådeplats för mycket problematik, men samtidigt kan det vara en öppning för nytänk och förändring till att skapa ett mer demokratiskt och lättillgängligt rum.

Markus Åström
Curator

Denise Ziegler

Denise Ziegler är född i Luzern i Schweiz och hon har bott och arbetat i Helsingfors sedan 1990. Ziegler är utexaminerad bildkonstmagister från Bildkonstakademin i Helsingfors 1997 och avlade sin doktorsexamen i bildkonst (DFA) 2010. Hon är nu universitetsforskare på Bildkonstakademin. Hon har hållit separatutställningar runtom runt om i Finland på b.la. Titanik, Kiasma, Björneborgs konstmuseum och galleri Leena Kuumola. Den senaste separatutställningen var på Forum Box 2018. Sedan 1989 har hon ställt ut internationellt och hennes konst ingår i samlingarna hos Nationalgalleriet, Museet för nutidskonst Kiasma, HAM och Olten Art Museum. Hon har även gjort offentliga verk i Helsingfors, Vanda och Esbo men också i Belgien och Schweiz. Det senaste offentliga verket gjordes som en del av utställningen Sculpture Expanded i Helsingfors.

denise-ziegler.com

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Öppet
ti kl. 11–17
on kl. 11–20
to–sö kl. 11–17
må stängt

Sinne

Öppet
ti–sö kl. 12–17
må stängt