Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Pamela Brandt och Susanne Gottberg: Dialog

Dialogisk utställning om konstnärskapets kärna

I Galleri Elverket inleds hösten 2019 med utställningen Dialog som visar Pamela Brandts (1950) och Susanne Gottbergs (1964) konst. Utställningen är en bildkonstnärlig dialog mellan två kända och erkända bildkonstnärer som alltid gått sin egen väg. Vad händer när två individualister möts? Uppstår det en dialog eller dispyt? Avsikten med utställningen är att skapa en livlig diskussion som artikulerar bildkonstens dimensioner och möjligheter utgående från både likheter och olikheter.

Pamela Brandts och Susanne Gottbergs konst och arbetsstrategier skiljer sig från varandra. Brandt skapar enskilda verk, även om hon ibland återkommer till liknande motiv. Gottberg arbetar oftast seriellt, vilket innebär att variationen mellan verken visar sig efter en längre tid. Båda konstnärerna har närmat sig och även överskridit det synligas gränser. I varje verk ställer de så att säga samma frågor: vad kan vi se och vad förblir alltid oåtkomligt? Är det möjligt att dra nytta av det som är undflyende? Som svar på den sista frågan verkar båda konstnärerna ge ett villkorligt ja. Verk efter verk bevisar de bildkonstens möjligheter att röra sig i sådana psykiska och metafysiska världar som vanligtvis är otillgängliga.

På utställningen visas nya, delvis enkom producerade verk av konstnärerna. Brandt och Gottberg har begrundat sitt eget och den andras konstnärliga arbete samt det möte som nu kan ses i Elverket. En bildkonstnärlig dialog i utställningsform är i och för sig begränsad både gällande tid och omfattning, men upplevelsen kan leva vidare i andra situationer och rentav ha en betydelse under resten av livet. Båda konstnärernas verk är som tysta revolutioner: inledningsvis kan de se fridfulla ut, även om de har förmågan att leda till omvälvande upplevelser. Ju längre man sätter sig in i konstnärernas verk, desto omöjligare blir det att enbart förlita sig på sunt förnuft. Brandts och Gottbergs konst är en resa som präglas av under och förundran. Deras verk får betraktaren att vrida och vända på sina inrotade vanor, vilket diskussioner i bästa fall kan göra.

FD Juha-Heikki Tihinen 

 

PAMELA BRANDT
Pamela Brandt studerade i Fria konstskolan 1971-1976, där hon senare också undervisade. Hennes verk finns i museisamlingar i Belgien, Sverige och Finland. Brandt har haft talrika separatutställningar alltsedan 1980-talet. Hennes verk visades senast år 2018 i Galleria Pirkko-Liisa Topelius.

SUSANNE GOTTBERG
Susanne Gottberg studerade i Bildkonstakademin 1984-1989. Hennes verk finns i alla betydande inhemska musei- och privatsamlingar. År 1994 blev Gottberg vald till Årets unga konstnär. Hon har också fått Svenska kulturfondens, SLS:s och Stina Krooks priser. Konstnärens senaste utställning var sommaren 2019 i Helsingfors konsthall. 

 

EVENEMANG
I samband med Bokkalaset i Ekenäs ordnas den 8 november 2019 kl. 16 ett diskussionstillfälle där konstnärerna diskuterar med utställningens curator Juha-Heikki Tihinen. Avsikten är att dryfta olika sätt att tala om visuella konstverk. Hur är det att kombinera det muntliga och visuella i närvaron av ett konstverk? Är det lättare att beskriva den visuella upplevelsen generellt? Diskussionen tar också upp frågan om hur bildkonstnären uppfattar sitt eget arbete och visuell konst i allmänhet, då bildkonst behandlas i språkliga sammanhang.

 

Bilder:
Till vänster Pamela Brandt, Kannans skugga, 2016. Tempera och olja på duk, 78 x 68 cm.

Till höger Susanne Gottberg, I smärtan och de särskilda poser den framkallar finns det möjligen också ett slags lugn, nästan lycka, 2018. Olja och färgpenna på trä, 82 x 59 cm.

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Stängt 15.4–23.5
Nästa utställning öppnar 24.5

Sinne

Öppet
ti–sö kl. 12–17