Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Ökad tillgänglighet för personer med synnedsättning

Cecilia Cissi Hultman, Svarar som vi kommer, 2023, ABS-plast, metallkulor. Foto: Ahmed Alalousi.

Kan du läsa punktskrift?

På Galleri Elverket som en del av utställningen O.S.A. R.S.V.P. visas ett verk av Cecilia Cissi Hultman skrivet i punktskrift. Verket är en del av Stiftelsen Pro Artibus strävan att göra Galleri Elverket tillgängligt för personer med synnedsättning.

Pilotprojektet påbörjades hösten 2022 och har hittills innefattat bland annat syntolkade visningar vid Galleri Elverket. Också under utställningen O.S.A. R.S.V.P. erbjuds kostnadsfria syntolkade visningar i utställningen och utställningskatalogen är tillgänglig i punktskrift. Läs mer om visningarna här

För en seende besökare öppnar sig Hultmans verk i punktskrift på ett visuellt plan, som en linje som följer rummets form. För den med kunskap i punktskrift bär linjen samtidigt på en berättelse. En resa från A till Ö, där Hultman använder sig av nyckelord ur sin konstnärliga praxis.

”Svarar som vi kommer – och du ombeds söka en aning längre ner med fingret

där den rumsliga resan börjar, med A. A som i Alfabet och Abstrakt, före B som i Beröring …”

För Hultman är verket ett intimt möte med själva arkitekturen. Likaså ett språkligt äventyr med poesins påhittighet som guide. Hultman är också noga med att påpeka det vända perspektivet – att det plötsligt är den seende som behöver tolkning och att synsinnet inte är det centrala för konstupplevelsen. Texten finns tillgänglig i vanlig skrift hos gallerivärden.

Piloten genomförs i samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) som bistått med kunskap och råd och vars medlemmar fungerat som referensgrupp i piloten. Här kan du läsa en artikel om då Tessa Bamberg och Henrika Mercadante från FSS besökte Galleri Elverket och fick ta del av verket i punktskrift och en spontan syntolkad visning i utställningen.

Torsdagen 9.11 kl. 17.30 läser Tessa Bamberg, punktskriftsansvarig vid FSS, upp verket som en del av Bokkalasets program. Läs mer om Bokkalasets program här

Cecilia Cissi Hultman, Svarar som vi kommer, 2023, ABS-plast, metallkulor. Foto: Ahmed Alalousi.