Sök på hemsidan

Midsommar 21–23.6 har gallerierna stängt | Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Syntolkade visningar

Under utställningen O.S.A. R.S.V.P. erbjuds syntolkade visningar i Galleri Elverket.

Visningarna innefattar en introduktion till utställningen samt syntolkning av utvalda verk. Visningen har taktila inslag med verk och materialprover som får vidröras. Längden på visningen är 60 minuter och den erbjuds åt enskilda personer och grupper. Önskemål om visningens tema eller vilka verk syntolkas kan diskuteras på förhand. Deltagande är gratis.

Som guider fungerar kurator för publikarbete Kia Orama och bildkonstnär och utställningsvärd Hanne Ivars, som båda gått en utbildning i syntolkning och gärna tar emot grupper till Elverket!

Bokningar och förfrågningar kurator för publikarbete Kia Orama kia.orama@proartibus.fi

På Galleri Elverket, som en del av utställningen O.S.A. R.S.V.P. visas ett verk av Cecilia Cissi Hultman, skrivet i punktskift. För en seende besökare öppnar sig verket på ett visuellt plan, som en linje som följer rummets form. För den med kunskap i punktskrift bär linjen samtidigt på en berättelse. En resa från A till Ö, där Hultman använder sig av nyckelord ur sin konstnärliga praxis.

Verket i punktskrift är en del av Stiftelsen Pro Artibus strävan att göra Galleri Elverket tillgängligt för personer med synnedsättning. Pilotprojektet påbörjades hösten 2022 och har hittills innefattat bland annat syntolkade visningar vid Galleri Elverket.

Under utställningen O.S.A. R.S.V.P. erbjuds kostnadsfria syntolkade visningar i utställningen och utställningskatalogen är tillgänglig i punktskrift. Piloten genomförs i samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) som bistått med kunskap och råd och vars medlemmar fungerat som referensgrupp i piloten.