Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

7. Lauri Anttila

Solur2021

Metallsten.

Valitse suomeksi oikeasta ylänurkasta
See in English in upper right corner
Oasis karta här

Skulptören, konceptkonstnären och jordkonstnären Lauri Anttila har i sin produktion skapat 9 solur, bland annat för Brunnsparken i Helsingfors. Anttilas konst bygger på observation och han intresserar sig för ljusfenomen som vi vanligtvis kanske inte lägger märke till: solfläckar, skuggor och camera obscura effekter. Han utforskar skillnader och likheter ifråga om hur konst och vetenskap uppfattas och han strävar efter att föra fram naturen på ett sinnligt och holistiskt plan. Ofta är verken baserade på verk från andra bildkonstnärer, författare, kompositörer eller forskare. I detta fall har han tagit fasta på astronomen och astrologen Sigfrid Aron Forsius som verkade på 1600-talet i Ekenäs. 

Detta solur består av 7 svarta metallvisare, formade likt en blombuske. Framför soluret ligger 7 stenar. På visarnas spets finns runda kransar och inuti dem triangelformade öppningar. Dessa trianglar släpper igenom solljus, men överraskande nog projiceras det på marken i form av en rund form, solens form. Konstnären poängterar att liknande runda solformationer kan hittas under träden runt omkring. Tiden uttrycks mycket exakt där solformationen är extra tydligt rund, annars kan det visa sig mera som otydliga fläckar. Anttilas solur visar 7 olika timmar; varje blad utgör ett klockslag. Alla visare visar tiden lite diffust, det är endast där solen visar sig som rund som tiden är exakt. Det hela är platsspecifikt så till vida att det uttryckligen visar Ekenäs tid; hur Ekenäs står exempelvis 6 min efter i skillnad från Helsingfors lokal tid. Placerad intill Forsius minnessten kopplas det till dennes tidsteorier, almanackor om vädret och fokusering på stjärntecken och mikro-makrokosmos. Det hela för fram hur vårt tidsbegrepp är totalt annorlunda än på 1600-talet. Sekunden var då svår att mäta. Det var med andra ord inte så exakt då som nu, utan allt mättes mera via konkret verksamhet. 

Lauri Anttila (f. 1938) utexaminerades som inredningsarkitekt 1965 vid Aalto-universitetet (dåvarande Konstindustriella läroverket). Jobbet som inredningsarkitekt fick dock delvis ge vika för hans starka aktivitet på bildkonstarenan sedan sextiotalet, också utomlands sedan 1990-talet fram till idag. Han använder sig främst av skulptur, fotografi, texter, ritningar och installationer som sitt uttrycksmedel. Många av hans verk bygger på resor som han har gjort i bland annat Skandinavien, Tyskland, Ryssland, USA och Kanada. Lauri Anttila har varit rektor för Bildkonstakademin 1988–1994, professor 1989–2001 och är emeritusprofessor för Tid och rum-avdelningen som han grundat. Han har även undervisat utomlands på konsthögskolor bland annat i Virginia, Manchester och Reykjavik. Anttila är hedersmedlem i Astronomiska föreningen Ursa rf. och Finska skulptörföreningen. 2019 deltog han i Kiasmas utställning Coexistence och i Ateneums utställning Konstnärernas Ruovesi. 2014 ställde han ut separat i AMA galleriet i Helsingfors och 2019 tillsammans med Corinna Helenelund i Galleri Sculptor. Anttila har gjort ett flertal offentliga verk, främst på 2000-talet i fråga om solur bland annat i Uleåborg, Vanda och Nordsjö.

Foto: Tähdet ja Avaruus, Otto Laosmaa