Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Hållbarhetsbloggen: Minskad miljöbelastning genom sopsortering: en enkel gärning för framtiden

sortering

Erica Wulff, samlingsamanuens, Stiftelsen Pro Artibus:

 

Minskad miljöbelastning genom sopsortering: en enkel gärning för framtiden

 

Inom ramen för Museiförbundets skolning Sanoista ekotekoihin (se tidigare inlägg) fick varje medverkande instans i uppgift att planera och genomföra en eller flera miljögärningar.

Jag ställde mig frågan hur jag som individ och arbetstagare kan bidra till en hållbar utveckling? Vilka saker kan vi inom organisationen tänka på för att inte belasta miljön? Svaren är förstås oändligt många, men jag valde att ta mig an en väldigt konkret och grundläggande åtgärd, nämligen sortering av avfall.

Det är nödvändigt att göra sorteringen till en självklar del av vardagen samt att få upp ögonen för mängden avfall en arbetsplats eller ett hushåll producerar. För att underlätta sorteringen behövs ändamålsenliga kärl och enkla direktiv. Målsättningen med min miljögärning var att ta fram en fungerande sorteringspunkt och få mina kollegor att använda denna.

Vår organisation har länge haft goda intentioner när det gäller återvinning och miljötänk. Det avfall som genereras på kontoret och i galleriet har redan en tid sorterats i kassar och lådor. Denna ”återvinningspunkt” har dock upplevts som rörigt och svårt att uppfatta. Dessutom har det ständigt uppstått frågor kring vilka material och ämnen som kan/inte kan återvinnas. För att inspirera kollegiet att återvinna ännu mer, kom alltså min miljögärning att mynna ut i, inte bara en uppdatering av återvinningspunkten, utan också i skriftlig information om sortering.

Eftersom det mesta av avfallet uppkommer i köket, inrättades en ny sorteringspunkt i anslutning till köket och köksingången. Här finns nu möjlighet till sortering av plast, metall, glas, kartong, papper, batterier och glödlampor. Anvisningar och listor över vad som kan eller inte kan sorteras här har delats med kollegiet och hängts upp vid sorteringspunkten.  För att undvika onödiga transporter av vårt sorterade avfall, skaffades ett flerfackskärl som placerades i anslutning till våra sopkärl för blandavfall och papper ute på gården. Innan jag kan se detta uppdrag som helt slutfört, måste även stiftelsens bioavfall få ett eget kärl både inomhus och ute på gården.

Min tanke med denna miljögärning var också att inspirera till sortering i hemmen. Genom att sortera på arbetsplatsen förs tanken på att sortera även vidare till hemmen. Sortering bör bli en vana på alla arbetsplatser och i alla hem och därmed en absolut självklarhet för kommande generationer. Genom sorteringen får man också upp ögonen för t.ex. hur mycket onödiga förpackningar som bärs hem från butikerna. Sorteringen kan därmed leda till att man väljer produkter utan, eller med miljövänligare förpackningsmaterial.

På Pro Artibus har det, som sagt, redan en längre tid funnits en stark vilja att värna om miljön och bl.a. att sortera. Det känns därför meningsfullt att kunna bidra med ett ändamålsenligt system för detta och att samtidigt veta att hela kollegiet ivrigt deltar i denna miljögärning. Vi inser alla att det är precis här vårt ansvar vilar – i varje individs små, men enkla val i vardagen.

Bilden ovan: Sortering

Lämpliga behållare och enkla direktiv behövs för att underlätta sorteringen. Målet med min miljögärning var att utveckla en fungerande ekopunkt och få mina kollegor att använda den.

 

 

Bilden nedan: Före och efter

Utgångsläget var ett antal kassar som personalen förväntades lägga återvinningsmaterial i. Kassarna transporterades sedan (med bil!) till någon av stadens återvinningspunkter. 

Stiftelsen Pro Artibus har utarbetat en plan för ekologisk och social hållbarhet. I hållbarhetsbloggen berättar vi om våra framsteg och delger om resultat på vår nätsida och social media.

Läs hållbarhetsplanen här.

 

Artiklar i hållbarhetsbloggen:

21.4.2021 Agent of Change: notera brister, små som stora, och gör något som bidrar till en betydande och bestående förändring

23.3.2021 Minskad miljöbelastning genom sopsortering: en enkel gärning för framtiden

5.3.2021 Konst på hållbart vis – vad gör vi på Stiftelsen Pro Artibus?

12.11.2020 Pro Artibus deltog i Ekoteko-skolning