Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Hållbarhetsbloggen: Konst på hållbart vis – vad gör vi på Stiftelsen Pro Artibus?

Nina Toppila, vd, Stiftelsen Pro Artibus:

 

Konst på hållbart vis – vad gör vi på Stiftelsen Pro Artibus?

 

Hållbarhet innebär både ekologisk och ekonomisk, liksom även social hållbarhet. Ärendet är väldigt aktuellt och förväntningarna på att företag och organisationer, både små och stora, tar i beaktande hållbarsaspekter blir allt högre. Att delta i den gemensamma ansträngningen för att arbeta för ett bättre samhälle, en bättre framtid förutsetts från så gott som alla både privata och offentliga aktörer.

Varför? Ja av den enkla orsaken, att ärendet berör alla.

Även vi på Stiftelsen Pro Artibus vill engagera oss och dra vårt strå till stacken. Därför beslöt vi oss att delta i Museiförbundets Ekogärning-skolning (Sanoista ekotekoihin) våren 2020. I kursen deltog 30 organisationer från musei- och kulturbranschen. Målet med kursen var att alla deltagare förverkligar ett eget projekt, en sk. ekogärning, som främjar ekologisk hållbarhet inom den egna organisationen.

Kursen gav en lärorik inblick i hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågor inom museifältet. Dessutom resulterade kursen i över trettio fantastiska projekt med olika hållbarhetsteman som förverkligades på olika håll i Finland. Om trettio museiorganisationer producerat trettio hållbara projekt på bara ett år, tänk vad som kan göras om var och en på konstfältet väljer en ekogärning att förverkliga varje år? Inspirerande tanke. Och det är just den tanken vi måste bära med oss i vårt arbete för ett hållbarare samhälle. Att varje gärning, stor eller liten, för oss närmare målet. Låter enkelt och naivt. Delvis är det det, för vi behöver även stora gärningar och förändringar, drastiska politiska beslut och obekväma lösningar för att nå fram. Men det är de små gärningarna och framstegen som syns just nu och motiverar, som ger oss inspiration att fortsätta.

På Pro Artibus gjorde vi år 2020 både små och stora gärningar. Tillsammans utarbetade vi en plan för hållbarhet. Vi använde oss av Nationalmuseets koncept det sk. Gröna handavtrycket (Vihreä kädenjälki -työpaja): en workshopmodell där hela personalen kan delta i utformandet av hållbarhetsmålen. Ett fungerande koncept som engagerar personalen och gör att alla känner att man kan delta och påverka, vilket är viktigt. Att fungera hållbart är något som måste genomsyra hela organisationen och dess personal och processer. Hållbarhetsmålen kan inte förbli något som listas i ett strategipapper som styrelsen bekräftar och ledningen tar upp på ett möte en gång i året. Hållbarhetsmålen bör vara realistiska och stegen att uppnå dem betyder förändringar i hur organisationen dagligen fungerar.

Vi har uppgjort vår hållbarhetsplan enligt Agenda 2030 och förbinder oss till följande mål:

  1. Minskad klimatpåverkan från resor och transport.
  2. Hållbar energiförbrukning.
  3. Minskad användning av förbrukningsmaterial och plast.
  4. Vi konsumerar mat och dryck med minskad miljöpåverkan.
  5. Vår organisation står för välmående, jämställdhet och minskad ojämlikhet.

För våra mer detaljerade hållbarhetsplan se våra nätsidor här.

Det finaste i vårt hållbarhetsarbete är att vi alla på stiftelsen tycker ärendet är viktigt och alla brinner för det. Vi brinner för både konst och hållbarhet. Inom konst är vi sakkunniga och hållbarhetstänket påverkar inte innehållet i vårt arbete: vi fortsätter att ställa ut intressant och aktuell modern och samtida konst, samt arbetar för att understöda konstnärer och mångsidigt främja konst på svenska Finland och Norden. Inom hållbarhet är vi inte lika sakkunniga, men strävar efter att förverkliga vår verksamhet på ett allt hållbarare sätt, nu och i framtiden.

Vi har nu startat vår utveckling mot hållbarare verksamhet. Vi kommer att rapportera om våra små och stora framsteg på våra nätsidor regelbundet. Vi hoppas att vi kan inspirera andra att ta steget och uppmuntrar gärna till dialog med oss. Vi kan endast lära oss mer och inspireras av varandra!

 

Läs mer om vår hållbarhet på våra nätsidor: Hållbar utveckling – Pro Artibus

För den som är intresserad har Finlands Museiförbund har framställt en plan för museernas hållbarhet år 2010 med riktlinjer för hållbarare museiverksamhet: KEKE, https://www.museoliitto.fi/index.php?k=12278. I planen koncentrerar man sig på energiförbrukningen, avfall och sortering samt återvinning.

Det finns även internationella referenser att följa med, som ICOM och Curating Tomorrow som utvecklat anvisningar specifikt för museibranchen: https://curatingtomorrow236646048.files.wordpress.com/2019/12/museums-and-the-sustainable-development-goals-2019.pdf.

Även samtidskonstorganisationen IHME arbetar för hållbar utveckling på konstfältet och har en informativ blog om temat: https://www.ihmehelsinki.fi/blogiarkisto/