Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Nested Realities för skolor

Välkommen till Elverket med din klass! På Elverket tas ni emot av en värd och en verkstadsguide, som tillsammans guidar er genom utställningen Nested Realities. Värden ger en introduktion i utställningens teman och fokuserar sedan på 2–3 verk i utställningen. Den guidade turen varvas med övningar och miniverkstäder inspirerade av utställningens teman. Övningarna ger eleverna möjligheten att på ett lekfullt sätt bekanta sig med utställningen samt se på konsten på nya och överraskande sätt. Övningarna vi gör under besöket har sin grund i Uppgiftsbladet som finns både som ett fysiskt blad i utställningen och i digital version på Pro Artibus hemsida.

Skolbesök i Galleri Elverket är gratis. Besökets längd (60–90 minuter) kan justeras enligt er tidtabell.

Anmälan och förfrågningar: curator för publikarbete kia.orama@proartibus.fi

Målgrupp: daghem, förskolor, lågstadiet, högstadiet samt andra stadiets utbildningar
Tidpunkt: 20.9–19.10
Plats: Galleri Elverket, Gustav Wasas gata 11

Bild: Hans-Christian Berg,  Mind I , 2004, glas och metall. Foto: Ahmed Alalousi