Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Jubileumsår!

År 2019 fyllde Stiftelsen Pro Artibus 30 år. Vi firade med ett brett jubileumsprogram som skedde under året på flera orter i Svenskfinland: Tammerfors, Lovisa, Ekenäs, Helsingfors, Kimito och Vasa.

Pro Artibus grundades på initiativ av Svenska kulturfonden år 1989. Den ursprungliga uppgiften var att förvalta och förkovra kulturfondens konstsamling. Verksamheten har utvecklats mångsidigt under åren och idag innefattar stiftelsens verksamhetsformer samlingsarbete, utställningsproduktion, publikprogram, satsningar inom offentlig konst samt tre residensprogram i Ekenäs och Vasa. Stiftelsen upprätthåller två utställningsutrymmen för samtidskonst: Galleri Elverket i Ekenäs samt Sinne i Helsingfors.

Vårt jubileumsår inleddes i mars med Våffeldagen i Ekenäs och en publik blomsterverkstad med konstnärsgruppen Vieno Motors. I april arrangerades ett heldagsevenemang i Lovisa med konstrundvandring till bl.a. Lovisa stadshus, samt Vieno Motors blomsterbindning på Gråberg seniorhem. Sommaren firades med sommarläger för barn på flera orter; Tammerfors, Vasa och Kimito. Under hösten bjöd stiftelsen bl.a. Svenska Handelshögskolans studerande i Helsingfors på en mediekonstfestival. Ett urval av stiftelsens videoverk från samlingen visades i högskolans publika utrymmen.

Jubileumsåret kulminerade i Vasa den 7-8.11 då Pro Artibus arrangerade Bildstorm 7 – seminariet för svenskspråkiga bildkonstlärare. Under seminariedagarna hade publiken möjligheten att delta i festprogram i Vasa:

Torsdagen den 7.11 arrangerades en performance av konstnären Elias Björn på Kuntsis museum för moden konst i Vasa. Elias Björns performance verk As I Lay My Hand (Blue Monochrome) var stiftelsens stora satsning inför jubileumsåret. Verket producerades av stiftelsen och införskaffades i samlingen. Performancen ägde även rum i Tammerfors på Himmelblau den 29.11. Fredagen den 8.11 inbjöds vasaborna att delta i anarkistisk blomsterverkstad med konstnärsgruppen Vieno Motors.

Under sitt jubileumsår producerade stiftelsen dessutom två verk till två olika skolor. I Vasa finns Ida Koitilas Kunskapens källa (Pool & Pipelines) och i Tammerfors placerades Heidi Lampenius målningsserie. Verken är producerade enkom för skolorna.

ELIAS BJÖRN: AS I LAY MY HAND (BLUE MONOCHROME)

IDA KOITILA: KUNSKAPENS KÄLLA (POOL & PIPELINES)

HEIDI LAMPENIUS: UPP, NER OCH TILLSAMMANS MÅLNINGSSERIE

 

Bild: Stillbild från Elias Björn performance As I Lay My Hand (Blue Monochrome).