Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Heidi Lampenius på Svenska samskolan i Tammerfors

År 2019 firar Stiftelsen Pro Artibus sin 30-åriga tillvaro med att långtidsdeponera konstverk. Under sitt jubileumsår producerade stiftelsen två verk till två olika skolor. I Vasa finns Ida Koitilas Kunskapens källa (Pool) och i Tammerfors placeras Heidi Lampenius målningsserie, som nu avtäcks. Serien består av tre verk – Upp, Ner och Tillsammans – som visas i skolans allmänna utrymmen. Verken är producerade enkom för Svenska samskolan.

Heidi Lampenius har haft skolbyggnaden och dess arkitektur som utgångspunkt för målningsserien. Konstnären har inspirerats av skolans, men också hela Tammerfors jugendarkitektur. Det här syns till exempel i de färgnyanser hon valt till sina verk. Konstnären har redan i många år arbetat på ett säreget sätt: med hjälp av en vattenslang avlägsnar hon färg från målarduken och skapar samtidigt olika figurer och objekt i sina målningar. Vattnet blir ett centralt element i målningen, och när avlägsnandet av färg kommer in i bilden utvidgas också den modernistiska uppfattningen om att målningen är ett samspel mellan pigment och underlag.

Lampenius konst är förknippad med naturupplevelser och minnesbilder av att ha rört sig i naturen. De senaste åren har konstnärens vardag präglats av Ekenäs. Orten var bekant från tidigare, men att bo där har gett Lampenius nya och starka upplevelser av den lokala naturen och landskapet. Konstnärens målningar är trots allt inte bundna till vissa platser och är inte avbildningar av enskilda upplevelser. Istället behandlar de naturförhållandet som ett oavbrutet sammanhang och upplevelsebaserat fenomen. I Lampenius målningar är landskapet oftare ett intryck än ett utpräglat motiv.

Idén till verkserien som placeras i Svenska samskolan i Tammerfors är att introducera samtidskonsten i skolans vardag och erbjuda en daglig konstupplevelse åt eleverna, personalen och besökarna. Sättet hur verkseriens enkla formspråk förenas med eleganta färgupplevelser berättar någonting om hur grundläggande och viktiga visuella upplevelser är. Heidi Lampenius inbjuder alla som passerar hennes verk att titta mer noggrant och ge sig in i en visuell diskussion med konsten. Det här är också det främsta rättesnöret för Stiftelsen Pro Artibus verksamhet, vars centrala syfte är att stöda samtidskonsten.

Heidi Lampenius (f. 1977) blev bildkonstmagister från Bildkonstakademin år 2011. Under åren 2017-2019 var hon Stiftelsen Pro Artibus residenskonstnär i Villa Snäcksund i Ekenäs. Hennes verk finns bland annat i Kiasmas, Aines konstmuseums, EMMA:s, Jenny och Antti Wihuris stiftelse och Stiftelsen Pro Artibus konstsamlingar. Lampenius bor och arbetar i Helsingfors.

FD, curator Juha-Heikki Tihinen