Sök på hemsidan

Midsommar 21–23.6 har gallerierna stängt | Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Stiftelsen Pro Artibus deponeringar våren 2021

En viktig del av Stiftelsen Pro Artibus verksamhet består av långtidsdeponering av konst. I praktiken betyder det att den konstsamling som stiftelsen äger placeras i olika organisationer, skolor och samfund inom det finlandssvenska språkområdet. Konstverken placeras i sådana rum som allmänheten har tillträde till.

 

Under 2021 har vi hittills deponerat 52 verk hos 8 olika mottagare:

Då Svenska folkpartiet flyttade till nya utrymmen i centrum av Helsingfors, deponerades en större helhet hos dem. Två verk följde med från de tidigare utrymmena, medan resten utgjordes av nya deponeringar. Också SU, Kvinnoförbundet och Bildningsförbundet flyttade under slutet av 2020 och fick i januari nya verk till sina utrymmen.

Vid val av konstverk är det svårt att helt förbise vem låntagaren är eller står för. Kärnan i mottagarens verksamhet speglas tidvis i konstverkens innehåll. Hos SU placerades bl.a. Kari Cavéns Naughty Ducks, en skämtsam parafras på finlandssvenskheten. Kvinnoförbundet fick delar av Feministtapetens fotodokumentation och hos Bildningsförbundet hamnade verk såsom Jim Wichmanns Lager på lager II och Jan Kenneth Weckmans Obehindrad tillväxt.

När vi sedan kontaktades av HUS’ psykiatriska avdelning i Karis, som efter att ha flyttat till nya utrymmen också var i behov av konstverk till sina väggar, fick vi tänka i helt andra banor. Vilken typ av verk skulle lämpa sig i den typen av utrymmen? Valet föll bl.a. på Nanna Söderströms stora harmoniska fotografier Brustet hjärta och Tillit och tvekan i dämpade toner.

I den nybyggda Lovisavikens skola deponerades i mars den stora målningen Apänglar av Cris af Enehielm och 16 förkromade masker The Opposite of Me is Not the Opposite of You av Morten Modin. Båda verken finns placerade i skolans matsal. Innehållsmässigt handlar de om olika identitetsfrågor och hur vi speglar oss i varandra. Vår förhoppning är att lärarna kommer att använda olika infallsvinklar på verkens tematik i sin undervisning. Vi kommer också att förse dem med lärarhandledning och förhoppningsvis kunna arrangera konstnärsträffar kring verken.

Åsa Hellmans keramikrelief Hommage á Virginie deponerades i april på Konstfabriken i Borgå. Konstnären inspirerades av Albert Edelfelts modell Virginies öde när hon sammanställde verkets handpressade tegel. Virginie blev förförd av Edelfelt, födde två barn till honom och sågs därefter som en fallen kvinna. Såväl Hellman som Edelfelt är konstnärer med stark Borgåanknytning.

Avsikten med verksamheten är att förevisa stiftelsens samling, introducera samtidskonst i människornas vardag, att understödja konstnärlig verksamhet och främja allmänhetens kunskap om samtidskonst och -konstnärer. Varje deponerat konstverk förses med en skylt där namn på konstnär och konstverk framgår, liksom teknik och tillkomstår. Idag strävar vi också efter att förse dessa skyltar med en QR-kod, som kan styra den intresserade till vår hemsida för att där inhämta ytterligare information om konstverket och den aktuella konstnären.

Valet av verk är en balansgång mellan det fysiska utrymmet, verksamheten i utrymmet och det vår curator vill lyfta fram och belysa. Vi har inte rummet eller inredningen som utgångspunkt, utan följer i stor utsträckning samma principer och kriterier som när vi gör en konstutställning. Även om det i vår samling ingår en stor mängd äldre konstverk är grundprincipen att deponera samtidskonst. Då vi deponerar till skolor utgår vi från att erbjuda eleverna någon form av konstpedagogisk introduktion till de verk som placeras i utrymmena. Ofta försöker vi arrangera konstverkstäder eller en konstnärsträff i samband med nya deponeringar.

Vi bemöts ofta av nyfikna och glada mottagare när vi deponerar, vilket bekräftar att det vi gör är meningsfullt.

 

Vill du bekanta dig med verk i stiftelsens samling? Klicka här