Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

The Opposite of Me is Not the Opposite of You

Den danske skulptören Morten Modins samling av små glänsande masker i ”The Opposite of Me is Not the Opposite of You” fångar utrymmet och låter ljuset, rörelserna och de människor som passerar reflekteras och speglas fritt. Maskerna varierar i uttryck, ögonhålarna är antingen stora eller väldigt små och placerade på olika höjd. En av maskerna har ingen öppning alls mot omvärlden. Två är rödfärgade och en grön som för att uttrycka känslotillstånd. Fokus ligger på seendet i sig. Ögonen i sig kopplas ofta till själens spegel. Genom ögat kommer vi i kontakt med andra människor. Via våra ögon ser vi andra, blir sedda och kan känna oss kopplade till varandra. Dessa reflekterande masker med svarta ögonhålor förmedlar tomhet, men samtidigt också ett slags skydd mot omvärlden, vi kan dölja vår sanna identitet bakom masken. Även om de är reflekterande så vänder de samtidigt spegeln inåt. De gör oss också medvetna om att blicken är individuell. Att vi inte alla ser världen på ett liknande sätt, utan att det finns skiftningar och olikheter. Modin påstår själv: ”Under åren har maskerna varit ett återkommande studieområde för min praktik. Detta beror i synnerhet på att maskens grundläggande funktion i att vara en ’identitetsdöljare’. Men det är inte bara identiteten under masken som döljs, eftersom kromning av ytan ger upphov till en reflektion av verkligheten, som i detta fall är förvrängd. På detta sätt kan maskbäraren uppfatta världen som den är, medan betraktaren dras till den förvrängda verkligheten hos masken.”

Modin utforskar hur dagens människa står i en ständig förändring i takt med den tekniska utvecklingen. I hans produktion förekommer ofta dessa reflekterande ansiktsmasker i olika storlekar och ett slags självporträtt. Ansiktsmaskerna kan vara glänsande i krom men också stora, upp till två meter och färggranna. Modin arbetar i en bred skala av material och han nyttjar sig fördomsfritt av nya metoder och tekniker. Ofta har hans verk genomgått en digital process och är antingen utskrivna med 3D printer eller CNC frästa. Människa och maskin möts och gränsen mellan oss och vad som sker online blir ständigt mer diffus suddas ut. Modin försöker med andra ord visualisera vårt förhållande till den digitala sfären. Hans skulpturer lyfter ofta fram frågor om identitet, upplevelse och verklighet. Det är personligt och privat men samtidigt något som är aktuellt och som angår oss alla. Morten Modin är född 1981 och bor och arbetar i Köpenhamn. Han har examen från Det Kongelige Danske Kunstakademi (2014) och har också studerat på Bildkonstakademin i Helsingfors 2007–2008.

Camilla Granbacka, curator, Stiftelsen Pro Artibus