Sök på hemsidan

Elverket on–sö kl. 11–17 | Sinne stängt 18.3–12.4. Nästa utställning öppnar 13.4

Timo Viialainen: Seakey (and then I picked up my…)

I utställningen Seakey (and then I picked up my…) arbetar Timo Viialainen med energi och attraktion. Utställningen består av fyra skulpturala verk i vilka Viialainen nyttjar sig av metall, elektromagnetism, ljud och rörelse. Han åstadkommer ett hypnotiskt samspel som både attraherar och fångar betraktarens uppmärksamhet.

Viialainens konstnärliga arbete är konceptuellt och har en stark förankring i det performativa. I sin konst söker Viialainen redskap och metoder som kunde fungera som underlag för att skapa direkta möten och upplevelser. Viialainen intresserar sig av det område som befinner sig bortom de definitioner och betydelser som dikterar vår upplevelse av verkligheten. Ljud och dess affektiva egenskaper har därför blivit ett centralt element i hans konstnärskap. Ljud har en förmåga att penetrera och nå lyssnarens känsloregister obehindrat. Dessutom kan ljud ha en stimulerande effekt och ta en över tröskeln till ett mer trance-liknande, öppet och meditativt tillstånd där egot, självbilden och reflektion tystnar. Rörelsen och ljudet kan således bli en nyckel som öppnar upp till nya ordlösa erfarenheter och intryck.

Viialainens arbetsprocess börjar ofta med ett fynd av ett objekt eller föremål som sedan sätter igång idéer och ett händelseförlopp. Verken i Seakey (and then I picked up my…) är alla på något sätt kopplade till havet. I verken ingår delar som är funna på stränder i Norge och Finland. Vissa av dessa föremål har varit med honom i flera år innan de blivit aktiva delar i ett verk. I huvudsak är utställningens skulpturer gjorda i metall men vid en närmare anblick finns det mindre element i andra material som t.ex. sten, havssalt, matsoda, litiumkarbonat och havsplast. Litiumkarbonat är kanske inte det mest framträdande materialet utställningen men i arbetsprocessen har det haft en bärande konceptuell funktion. Mycket i utställningen är konstruerat kring tankar om detta alkaliska grundämne. Litium har egenskaper som nyttjas i batteriindustrin och möjliggör mycket av den trådlösa teknologibaserade upplevelsekulturen vi har idag. I arbetet med denna utställning har Viialainen också fokuserat på färger och deras tillkomst genom olika typer av patineringsprocesser. Färgerna förstärker det skulpturala i Viialainens skulpturer och binder ihop form, rörelse och ljud.

Energivågens oskillerande rörelser fungerar som utställningens protagonist, den tar sig olika skepnad i olika verk, material och frekvenser. I det stora kinetiska verket Pendel gör den sig synlig i form av långsamma hypnotiska pendelsvängningar. Genom att verket fungerar elektromagnetiskt är det tyst. Viialainen understryker att också tystnaden är av lika stor betydelse som allt annat i utställningen. När pendelns konkava spegel rytmiskt återkommer med en förvrängd reflektion blir dess tystnad påtagligt overklig och magisk. I Merijauhuri gör sig rörelsens frekvens synlig genom stående vågor i havssalt, men också hörbar i metallens vibrationer och stenarnas hoppande dans. Viialainens arbete har en kontaktyta till lära och kunskap för att inte tala om våra oupphörliga försök att forma naturen och jorden enligt våra behov och drömmar. Men efter det lodar Viialainen djupare ner under ytan och kommer i kontakt med det icke levande, in en mer tidlös dimension, där naturlagarna råder och frågorna upphör.

Markus Åström
Kurator

Timo Viialainen

Timo Viialainen (f. 1981) bor och arbetar i Helsingfors. Han utexaminerades som magister i bildkonst från Bildkonstakademin i Helsingfors 2021. Viialainen har även studerat musikteknologi på Sibeliusakademins öppna universitet och teater på Metropolia. Seakey (and then I picked up my…) är Viialainens tredje separatutställning. Han har tidigare ställt ut på Oksasenkatu 11 och Project Room. Viialainen har medverkat i grupputställningar på bland annat Galerie Anhava, Vanda konstmuseum Artsi och Third Space galleria. Viialainen har en lång katalog med performance och ljudkonstuppträdanden där han huvudsakligen visats internationellt bland annat på NŌUA galleri (Bodø, Norge), New Performance Turku festivaali (Åbo Finland) Interackje Festival (Piotrków Trybunalski Polen), Performance Festival Malamut (Ostrava Tjeckien), Festival Internacional de Performance, Espacio Mutante (Guanajuato Mexiko), Palestine Performance Symposium, Khalil Sakakini Cultural Center (Ramallah Palestina, Västbanken), Sofia Underground Festival (Sofia Bulgarien), Asiatopia International Performance Art Festival (Bangkok Thailand) mm. Viialainens verk ingår i Jenny och Antti Wihuris fond och Kiasmas samlingar.

timoviialainen.com

 

Utställningen har gjorts med stöd från: 
Centret för konstfrämjande (Uudenmaan rahasto),  Finska Kulturfonden

Konstnären vill tacka:
HIAP – Helsinki International Artist Programme, Air Kjerringoy, Galleria Huuto, Seppo Muukka, Teräskolmio, Saimaan Käyttöteräs, Nokone Oy, Ali Yikin Glass Art Studio, Aleksi Martikainen, Tatu Laurila, Adéla Konečná, Gregoire Rousseau

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Öppet
on–sö kl. 11–17

Sinne

Stängt 18.3–12.4
Nästa utställning öppnar 13.4