Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Christoph Mügge & Sebastian Mügge: Leave a Mess, Not a Legacy

Leave a Mess, Not a Legacy av de svenska konstnärerna och bröderna Christoph och Sebastian Mügge fortsätter på Sinne i januari 2021. I och med att konstnärernas mormor gick bort 2014 föddes idén om att göra ett arbete kring tomheten och om sentimentaliteten som klamrar sig fast i föremålen. I utställningen Leave a Mess, Not a Legacy konstruerar konstnärerna ett dödsbo med narrativ från olika epoker och låter verklighet och fiktion flyta samman. De blandar föremål från familjens eget dödsbo med övrigt material. Med teckningar, texter, träsnitt, tapeter och readymade objekt åstadkommer konstnärerna en brokig och övermättad installation som tar hela gallerirummet i besittning.

Eftervärlden lämnar inte enbart med tomhet och sorg efter att man gått bort, de står också inför olika typer av frågor och svårigheter. En allt mer växande problematik är att vi samlar på oss en stor mängd data under en livstid; filer, konton, epost, chattar, användarprofiler, avatarer, identiteter, lösenord osv. Nära och kära står sedan i drivor av digitala obskyriteter som de kanske inte kommer åt eller förstår sig på och som samtidigt kan vara väldigt privata och känsliga. Numera finns det även företag som erbjuder tjänsten att städa upp och sortera den här typen av arv som annars lämnar att hänga i ett digitalt limbo. På online spelplattformer ordnas det begravningar av spelarnas karaktärer och i socialmedia kan gamla konton medvetet eller ofrivilligt börja fungera som en digital minneslund. Det har vuxit fram en helt ny form av minneskultur i den digitala sfären. Mügges installation gestaltar det här mötet mellan det fysiska och det digitala och de följdfrågor som detta ger upphov till. De lyfter fram vikten av en medvetenhet och att vi bör stanna upp och ta ansvar för allt det material som kretsar kring vår karaktär medan vi lever.

Mügge uppmärksammar fenomenet dödsstädning som är termen på en ny trend och är en direkt reaktion på den problematik som både fysiskt och digitalt bråte för med sig. Dödsstädningen är inte enbart något som skall underlätta arbetet för anhöriga efter din bortgång utan det är också en aktiv handling mot ett mer minimalistiskt, ansvarsfullt och fokuserat liv. Om man vill få ut det mesta av dödsstädningen skall man alltså helst göra den tidigare än sent i livet. En viktig del i dödsstädningen är att man går in i dialog med sina anhöriga. I vår kultur är denna typ av tematisering lite av ett tabu och vi väljer helst att tiga ihjäl döden. Men Mügge ser potentialet i dödstädningen och i de värdefulla samtal som kunde få äga rum genom den. Det kunde öppna upp för förståelse mellan generationer och skapa en djupare emotionell grund på vilken vi kan bygga vår framtid.

Markus Åström

Sebastian Mügge & Christoph Mügge
Sebastian Mügge (f. 1981) och Christoph Mügge (f. 1983) är båda födda i Bonn Tyskland men har en svensk bakgrund och lever och arbetar i Sverige. Sebastian utexaminerades bildkonstmagister från Umeå konsthögskola 2011 och Christoph fick sin magisterexamen från Kunstakademie Düsseldorf 2013. Båda konstnärerna arbetar storskaligt och interdisciplinärt med sin konst. De har ett starkt personligt bildspråk som bygger på upprepning i en mångfald av material och tekniker. Deras gestaltningar väver ofta samman historiska händelser med samtiden. I dessa undersöks frågor om identitet, hierarki och hur konflikter påverkar vår vardag och blir till en spännande och dynamisk bildvärld.  

Tillsammans har de ställt ut på The Koppel Project Hive (London, UK), Croxhapox (Ghent, BE), Kluckyland (Wien, AT), Kristianstads konsthall (Kristianstad, SE), Vestfold Kunstsenter (Tønsberg, NO), Södertälje konsthall (Södertälje, SE), OK Corral (Köpenhamn, DK), Supermarket (Stockholm, SE), Verkstad konsthall (Norrköping, SE), ID:I Galleri (Stockholm, SE), DAS ESSZIMMER – space for art+ (Bonn, DE) och Kunsthaus Rhenania (Köln, DE). 

Nordisk kulturkontakt har stött utställningen.

 

www.sebastianmuegge.com

www.christophmuegge.com

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Öppet
ti kl. 11–17
on kl. 11–20
to–sö kl. 11–17
må stängt

Sinne

Öppet
ti–sö kl. 12–17