Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Karina Griffith, Giovanna Esposito Yussif, Jaana Kokko: coming to terms

Karina Griffith, We Call It Love (Detalj), 2018. Credit: Kim Wode.

coming to terms
Karina Griffith, Giovanna Esposito Yussif, Jaana Kokko
27.8–2.10.2022

Gäster: Nathalie Anguezomo Mba Bikoro, Maryan Abdulkarim, Kathy-Ann Tan, Sonya Lindfors

Sinne: Stora Robertsgatan 16, 00120 Helsingfors

 


 

Utställningsprogram

All program sker på engelska.

 

Lördag 27.08 | 14:00 – 18:00
Vernissage
Konstnärsträff – 15:00

 

Torsdag 01.09 | 19:00 – 20:30
Screening av Karina Griffith

 

Lördag 17.09 | 12:00 – 21:00
Sammanträde med Nathalie Anguezomo Mba Bikoro, Maryan Abdulkarim, Kathy-Ann Tan och Sonya Lindfors

12:00 – 14:00 Läsecirkel med Kathy-Ann Tan
Kräver förhandsanmälan, se länken här

16:00 – 17:00 Föreläsning som performance av Nathalie Anguezomo Mba Bikoro
Kräver inte förhandsanmälan

18:00 – 21:00 We Should All Be Dreaming med Sonya Lindfors och Maryan Abdulkarim
Kräver förhandsanmälan, läs mer här

 

Onsdag 28.09 | 18:00 – 20:00
Screening av Jaana Kokko

 


 

Coming to terms är en övning i försoning. En handling som går ut på att lära sig, förstå, förhandla och acceptera. Denna process lyfter fram affekter som får oss att rikta uppmärksamheten på det bekanta och de lösningar som potentiellt kan möjliggöra ansvarsskyldighet och reparera skadliga strukturer. För att bemästra individuella, mellanmänskliga och samhälleliga konflikter måste vi ta itu med det förflutna och dess luckor: uppmärksamma de positioner, trauman och skyldigheter som finns i konflikterna samt utveckla kapaciteten att tillsammans åstadkomma förändring.

coming to terms formas av den potential som finns i individernas särprägel, då vi möts på gemensam grund. Då vi gör upp med oss själva, våra olikheter och likheter, så skapar vi också nya villkor för hur vi engagerar oss. Den här utställningen började som en förevändning att träffas, som en övning i att dela med sig av och sammanfläta arbetsmetoder och som en önskan att tillsammans bli till. Under de tre senaste åren har vi i våra elektroniska och fysiska sammankomster befattat oss med alternativa blickar, undersökt arkiv och ställt ut rörlig bild. Våra frågor aktualiseras lekfullt i visningssätten och de filmiska metoderna. Frågorna rör inte enbart rörlig bild, utan också blicken som en aktiv handling i rörelse, en blick som ständigt formas och får sin information av en mångfald faktorer. Vad händer då rörlig bild visas? Vad är det som projiceras? Hur är våra tillvägagångssätt intersektionella? Hur manifesteras våra antipatriarkala impulser formmässigt i vårt arbete? Hur står feministiska blickar i konflikt till varandra? Hur tar vi själva plats och är delaktiga i blickar?

Med utgångspunkt i dessa tankar bjöd vi in kolleger för att dela med sig av sina konstnärliga processer samt undersöka ytterligare skillnader och likheter. Diskussionerna som fördes har lämnat spår: några har fått form och är synliga och hörbara i utställningen, några kommer att införlivas i deltagarnas praxis och några fortsätter förhoppningsvis sin resa med dig.

Tillsammans formar vi det vi gör upp med.

 


 

Utställningen har stötts av:
Svenska Kulturfonden, Goethe-Institut Finnland, ifa–Institut für Auslandsbeziehungen, Finlandsinstitutet i Tyskland

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Öppet
ti kl. 11–17
on kl. 11–20
to–sö kl. 11–17
må stängt

Sinne

Öppet
ti–sö kl. 12–17