Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Emilia Tanner: Sundials

Emilia Tanner är intresserad av våra sinnens gränser och med sin konst rör hon sig i den yttre marginalen av vårt sensoriska register. Hon arbetar med rörelse i tid och med fokus på långsamma förändringar som vi kan förstå men ej observera i stunden. Med enkla medel som papper, ljus och skugga skapar hon avskalade minimalistiska verk som lyfter fram tankar kring rörelse och mellanlägen där positionen är odefinierbar. I sin nya utställning Sundials förenar Tanner sina arbetsmetoder till en utställningshelhet som får människan att begrunda sin plats i ett större perspektiv.

Papper har länge haft en central roll som material i Tanners produktion. En viktig del för Tanner är den allt jämt pågående förändringen i materialet, dess sönderfall och dess långsamma försvinnande. Det icke syrefasta tidningspappret, som till huvudsak ingår i utställningen Sundials, har många kvaliteter som passar Tanners arbete. Detta grundar sig i att hon i sitt bildskapande nyttjar sig av en skulptural gest. Tanner applicerar inte något på pappret, i stället bygger hennes processer på att åstadkomma en förändring i själva materialet. Genom att belysa pappret med solljus under långa tidsintervaller eller genom att snabbt bränna det med laser uppstår markeringar i pappret som i sin tur framträder som något vi kan tolka eller tala om som en bild. Verken i papper är ej heller fixerade utan fortsätter att förändras av det UV-ljus som de i fortsättningen kommer i kontakt med.

Till Sinne har Tanner gjort ett stort platsspecifikt verk Light Recordings. Under en period på två månader var dessa stora pappersark installerade på Sinnes fönster för att exponeras för solens ljus. I den negativa bild som uppstår i Tanners verk av den här typen finns en kosmisk dimension att hämta. Tanner lyfter fram vikten av himlakropparnas rörelser och förhållanden. I vår vardag formulerar vi solens rörelse som att den går upp och ner på vårt himlavalv. Detta är något av ett tvådimensionellt uttryck på ett betydligt mer komplext händelseförlopp där jordens rotation vänder oss mot solen om och om igen, dag efter dag. Denna långsamma puls av ljus och rörelse registreras på Tanners papper som en förmörkning. Med dessa sol-arbeten leder hon betraktaren att backa ut från papprets yta, hennes negativa fönster blickar ut mot det mörker och det tomrum som gapar långt bortom vår egen atmosfär.

I Sundials ingår även en serie verk där Tanner bränt in linjer och rutfält i papper med laser. De finstilta inbrända perforeringarna och linjerna får betraktaren att närma sig pappret. Vid en närmare anblick blottar sig systematiskt och regelbundna mekaniska mönstren. I förhållande till sol-verken är här riktningen inåt. Här finns en exakthet, en medvetenhet och en agenda. Tanner fångar med lasern något mänskligt; envisheten och repetitionen för att nå perfektion. Genom digitala och maskinella processer mattar hon ut materialet till den grad att det är i upplösningstillstånd.

En styrka som är närvarande i hennes pappersarbeten är de små skiftningar genom vilka bilden framträder, de beter sig likt efterbilder som brännt sig fast på näthinnan i ögat. I en ljusinstallation skapar hon en illusorisk upplevelse som tar till vara på just detta fenomen. Verkets svaga och långsamma puls av ljus är stundvis på gränsen att inte synas och är kanske i stället en konstruktion av ögat. Med detta binder Tanner ihop hela utställningen och lyfter fram våra egna sinnens snäva verkningsområde när vi skapar oss en bild av verkligheten.

Markus Åström
Curator

Emilia Tanner

Emilia Tanner (f. 1990) bor och arbetar i Helsingfors. 2021 utexaminerades hon som bildkonstmagister (MFA) från linjen för konstgrafik på Bildkonstakademin i Helsingfors. Sundials är hennes fjärde separat utställning. Hon har tidigare ställt ut i ett flertal grupputställningar på bland annat Galerie Anhava, Kohta, Forum Box, Kosminen och Galleria Katariina i Helsingfors. Hon är medlem i Finlands konstgrafiker rf samt Helsingfors konstnärsförbund. Hennes konst ingår i bland annat Statens konstverkskommissions samling och Kiilto Family Oys samling. Tanner arbetar för tillfället med ett 1årigt arbetsstipendium från Centret för konstfrämjande.

emiliatanner.com

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Öppet
ti kl. 11–17
on kl. 11–20
to–sö kl. 11–17
må stängt

Sinne

Öppet
ti–sö kl. 12–17
må stängt