Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Antti Kytömäki: Night Flight

Pro Artibus Sinne Antti Kytömäki Night Flight

Utställningen Night Flight är fem skulpturala verk med vilka konstnären Antti Kytömäki tar fasta på livets förgänglighet. Med ett sparsmakat och stramt uttryck konstruerar Kytömäki en sinnlig helhet som hänvisar till celest mekanik, det konstanta flödet av alltings existens och med människan någonstans där emellan.

När skymningen lägger sig och himlavalvet långsamt drar upp ridån kan vi se långt ut och in i världsalltet. Natten är tiden när de existentiella frågorna tar vid och när våra sinnen är på sin spets för att kunna läsa och uppfatta vår omgivning. Att navigera i mörkret blir också ingången till Kytömäkis senaste serie av verk. I utställningshelheten sammanför han stjärnhimmel, tid, horisont, rörelse och destination. Kytömäki ser med glimten i ögat på livet som ett konstant fumlande försök att lägga ut en kurs i det okända. I relation till himlakropparnas rörelser och det geologiska kretsloppet kan man inte förbise att jordelivet framstår som en lite tragikomisk och synnerligen kort företeelse. Därför är det också naturligt att döden är påtagligt närvarande i utställningen. Döden är något definitivt och evigt som står där i andra ändan och tålmodigt väntar ut oss.

Utställningen bygger på två lägen. Det statiska och det som är i rörelse, punkten och linjen. I en del av verken nyttjar Kytömäki motorer och mekanismer som åstadkommer rörelse och som i sin tur genererar ljud i materialet. Svarta vibrerande silkesband rör sig likt hägringen vid en horisont och ljudet för tankarna till vingslagen från nattfjärilar som flyger runt en lampa tills de dör. Samtidigt tickar någonstans en klocka i en allt för snabb takt. Med enbart dessa två svaga ljud komponerar Kytömäki ett ljudspår som lägger tonen för hela utställningen. I en mörklagd del av salen roterar pulserande led-lampor som ritar cirklar på betraktarens näthinna. Detta är en direkt parallell till långtidsexponeringar av stjärnhimlen där jordens vridning gör att stjärnorna ritar cirklar i fotografiet.

Stjärnorna förekommer också i en annan del av utställningen, där Kytömäki har använt sig av en teknik som vanligtvis används för blindskrift i offentlig miljö och med denna gjort en stjärnhimmel. Också nattfjärilen återkommer i utställningen, då Kytömäki har ritat ner insektens flygbana med en hastig handrörelse på papper. Bilden har sedan överförts och förevigats i svart granit och förgyllts likt namnet i en gravsten. Här har cirkeln som en symbol för en cyklisk och konstant rörelse brutits upp till att bli en spiral med en början och ett slut.

Utställningen har fått sitt namn efter Antoine de Saint-Exupérys roman Nattflyg (originalets titel: Vol de Nuit) från 1931. Boken baserar sig löst på författarens egna upplevelser som postflygpilot i Sydamerika.

Markus Åström

Antti Kytömäki
Antti Kytömäki är en Helsingforsbaserad konstnär som arbetar främst med kinetiska skulpturer och installationer. 2018 utexaminerades han från Bilkonstakademin i Helsingfors som kandidat i bildkonst. Hans senare produktion är studier i hur rörelse i olika material orsakar förändringar i vår perception. Kytömäkis verk ingår i bland annat EMMA, Jenny ja Antti Wihurin rahasto och Niemistö kuvataidesäätiös konstsamlingar.

Centret för konstfrämjande och Oskar Öflunds Stiftelse sr har stött utställningen.

 

anttikytomaki.com

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Stängt 15.4–23.5
Nästa utställning öppnar 24.5

Sinne

Öppet
ti–sö kl. 12–17