Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

Ville Andersson, Eeva-Riitta Eerola, Ilari Hautamäki, Heidi Lampenius: Beröring

Beröring söker och undersöker målningens meningsfulla och fruktbara särdrag, dess egenheter och självständighet. Det är frågan om nyanser och betoningar i den måleriska handlingens inre logik. De måleriska handlingarna artikulerar och aktualiserar olika svar på hur och varför man målar och hur målningar upplevs.

Ordet beröring är utställningsprojektets kärna och utgångspunkt. Beröring förknippas med och utmanar rättframt allt som utlovas, men närmar sig samtidigt allt det som är onåbart. Uppfattningen av Beröring och den upplevelsebaserade målningen har att göra med det onåbaras etik. Avsikten är att ställa frågor om hur vi ständigt rör oss i världen, söker och förlorar balansen.

Inom ramen för utställningsprojektet närmar vi oss strategier för hur man närmar sig och är nära. Utställningen handlar om den ytterst individuella känsla och de olika djup och nivåer som finns inom upplevelsen. Dessa kan trots allt förstås och delas av alla. Målningen är närvarande – här och nu i ett poröst och ömsesidigt betraktande.

Målsättningen är att göra en intensiv men ändå skarp grupputställning som utformas utgående från den enskilda målningen och inte från sitt utbud. Verken är förhållandevis få, men istället görs de enkom för den här utställningen. Beröring är en vandringsutställning vars karaktär bekräftas om och om igen, för i varje utställningsutrymme visas nya verk och en helhet med ny betoning.

Den första utställningen var i Aines konstmuseum i Torneå 12.10.-18.11.2018. Nu har utställningen flyttat till Seinäjoki konsthall, där ett nytt urval av målningar visas 23.2.-28.4.2019. Den aktuella utställningen i Sinne, som är den tredje och sista delen, visas 12.4.-26.5.2019 och överlappar således utställningen i Seinäjoki med ett par veckor.

Erfarenheterna som samlats under turnén har haft en inverkan på både de enskilda konstnärernas arbete och det gemensamma arbetet, vilket nu kan ses i urvalet verk som visas i Sinne. Även utställningsutrymmet som öppnar sig mot gatan och den yttre världen bidrar till helhetsintrycket genom att utmana de etablerade sätten att hänga målningsutställningar. Utställningsprojektet har i sin helhet producerats av Stiftelsen Pro Artibus.

Utställningens konstnärer är Ville Andersson, Eeva-Riitta Eerola, Ilari Hautamäki och Heidi Lampenius. Utställningen curateras av Mika Hannula och Juha-Heikki Tihinen.

Under utställningens gång ordnas två publiktillställningar. Det första är lördagen 13 april kl. 15.00 – 16.30, då Mika Hannula presenterar utställningen och boken Beröring som underbygger utställningsserien.
Den andra tillställningen är lördagen 27 april kl. 15.00 – 16.30. Diskussionstillfället som sammanfattar hela utställningsserien inleds av utställningens curatorer och av utställningens konstnärer som representeras av Eeva-Riitta Eerola, Ilari Hautamäki och Heidi Lampenius.

Bild: Ilari Hautamäki, Zero Gravity, 2019, 140 x120 cm, akryl och olja på duk

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Stängt 15.4–23.5
Nästa utställning öppnar 24.5

Sinne

Öppet
ti–sö kl. 12–17