Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

Abstrakt

Pro Artibus Galleri Elverket Abstrakt 2020

Stiftelsen Pro Artibus sommarutställning Abstrakt är en mångsidig presentation av det icke-föreställande i bildkonsten. Utställningen visas 5.6–2.8.2020 på Sinne, Helsingfors och 6.6–27.9.2020 på Galleri Elverket, Ekenäs. Utställningen har curaterats av stiftelsens curator Juha-Heikki Tihinen.

Abstrakt presenterar det icke-föreställande i både samtidskonsten och modernismen och visar samtidigt hur omfattande området är inom bildkonsten. Abstrakt kommer från det latinska verbet abstrahere som betyder att dra bort. Betydelsen kunde även beskrivas som att man i tanken skiljer en materiell varelse och dess kännetecken åt, för att behandla det senare skilt för sig. Olika former av abstraktioner har förekommit inom konsten under många tidsperioder, men den moderna abstrakta konstens idé har sin grund i 1890-talet. Då presenterade konststuderanden Maurice Denis (1870-1941) sin berömda teori om att målningen är en platt yta täckt med färger i en viss komposition.

Bildkonstnären Carolus Enckell (1945-2017) skrev följande: ”Bildens ljus får sin identitet av färgen, som blir en symbolisk yta, känsla och sinnesstämning.” Den icke-föreställande målningen är en bild som väcker känslor och fantasier, som blir någonting att rikta sig mot. Icke-föreställande skulpturer och installationer tillför å sin sida den abstrakta konsten en materiell och rumslig dimension. Utställningen visar exempel på hur det abstrakta också kan vara någonting annat än icke-föreställande, och följaktligen kan avspegla konstens förmåga att hänvisa till någonting annat än det konkreta och uppenbara. I det sammanhanget är abstraktionen ett sätt att förflytta sig någon annanstans, att tänka om.

Konstnärer från olika generationer är var och en i sin tur intresserade av de olika möjligheter som den abstrakta konsten erbjuder. I dagens läge är den abstrakta expressionismen inte längre någonting man undviker eller ironiserar över. Istället har den förvandlats till ett mångskiftande konstnärligt område, vars idéer inspirerar konstnärer på många olika sätt. Abstrakt är en lovsång till bildkonstens förmåga att undersöka det intellektuella, materiella och estetiska. Gränsen mellan det föreställande och icke-föreställande är en ständig dialog där varje konstnär gör sitt eget inlägg. Den abstrakta konsten är ett sätt att gestalta världen på avstånd och uppfatta mångtydighet som en del av tillvaron i världen.

Abstrakt är en hyllning till den icke-föreställande konstens förmåga att avslöja sambandet mellan det konkreta och konceptuella i konsten. Den abstrakta konsten kan samtidigt hänvisa till olika verkligheter, föra det idealiska eller andliga nära inpå, blotta matematisk skönhet, förlita sig på antydningar och hänvisningar eller för fulla lungor tala enbart för egen del. Under den abstrakta konstens mer än hundraåriga historia har både minimalistiska och maximalistiska sidor framträtt. I utställningen visas ett brett urval av verk som innefattar målningar och skulpturer, men också installationer och ett ljudverk. De äldsta verken är från 1970-talet och de nyaste har kommit till enkom för den här utställningen.

Förutom de verk som är i konstnärernas ägo, visas också verk från Stiftelsen Pro Artibus, Lars-Gunnar Nordströms Stiftelses/Tusby konstmuseum och Heinos konststiftelsens samlingar samt en privatsamling.

FD Juha-Heikki Tihinen

Konstnärer

Sinne 5.6–2.8.2020

Päivikki Alaräihä (f. 1981) bor och arbetar i Helsingfors. Hon blev bildkonstmagister från Bildkonstakademin år 2015. Konstnärens senaste separatutställningar var på Galerie Anhava och på Sinne. Alaräihäs verk finns bland annat i Saastamoinenstiftelsens, Helsingfors konstmuseums och Kiasmas samlingar.

Beryl Furman (f. 1953) är en finländsk bildkonstnär. Hon studerade i Konstindustriella högskolan 1972-1977, i Fria Konstskolan 1977-1978 och i Finlands konstakademis skola 1978-1983. Dessutom var hon privatelev hos Sam Vanni och studerade vid Académie Julian i Paris. Furman debuterade år 1981. Hennes verk finns i många inhemska samlingar och hon är medlem i Målarförbundet. Hon har målat porträtt sedan 1982.

Alvar Gullichsen (f. 1961) bor och arbetar i Helsingfors. Han studerade i Bildkonstakademin 1984-1988. Konstnären debuterade år 1989. På 1990-talet fick projektet Bonk Business Inc. rikligt med uppmärksamhet. 1999-2002 var han medlem i ROR-gruppen. Gullichsens verk finns i alla de mest betydande finländska musei- och privatsamlingarna. Han är medlem i Målarförbundet och dessutom en aktiv klubbpromotor och musiker.

Jani Anders Purhonen (f. 1982) bor och arbetar i Helsingfors. Han blev bildkonstmagister från Bildkonstakademin år 2015. Konstnären debuterade år 2004. Han utställde i början av år 2020 i Rom, är aktiv i arbetsgruppen Bread Omens och nyligen påbörjade Bebetton art space. Sommaren 2020 är Purhonen i konstnärsresidens på HIAP – Helsinki International Artist Programme.

Päivi Sirén (f. 1958) bor och arbetar i Helsingfors. Hon studerade i Bildkonstakademin 1980-1984 och blev magister från State University of New York år 1986. Siréns verk finns i svenska samlingar och de viktigaste finländska samlingarna. Hon är medlem i Målarförbundet och Kuvasto. Konstnärens senaste separatutställning var i februari 2020 på galleriet Kenetti i Helsingfors. Hon beviljades statens konstnärspension år 2019.

Galleri Elverket 6.6–27.9.2020

Päivikki Alaräihä (f. 1981) bor och arbetar i Helsingfors. Hon blev bildkonstmagister från Bildkonstakademin år 2015. Konstnärens senaste separatutställningar var på Galerie Anhava och på Sinne. Alaräihäs verk finns bland annat i Saastamoinenstiftelsens, Helsingfors konstmuseums och Kiasmas samlingar.

Stig Baumgartner (f. 1969) bor och arbetar i Helsingfors. Han är lektor i teckning och observation vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Sin konstnärliga debut gjorde han år 1998. År 2015 disputerade han och blev doktor i bildkonst. Baumgartners verk finns i alla de mest betydande finländska samlingarna. Han har fått William Thurings och Stina Krooks pris. Konstnärens senaste separatutställning var 2018 på Galerie Forsblom i Helsingfors.

Christine Candolin (f. 1953) bor och arbetar i Helsingfors. Hon studerade i Konstindustriella högskolan 1975-1982 och blev konstmagister. Sin konstnärliga debut gjorde hon 1984. Candolins senaste separatutställning var 2018 i Paderborn i Tyskland. Hennes verk finns i Statens konstverkskommissions, Stiftelsen Pro Artibus, Benettons och privata samlingar. Candolin fick Stina Krooks hederspris år 2001.

Carolus Enckell (1945-2017) var en finländsk bildkonstnär som studerade i Fria Konstskolan 1966-1969, där han även var rektor 1988-1995. Han undervisade också i flera nordiska konstskolor. 1984-1990 var han chefredaktör för tidskriften Taide. Hans verk finns i nordiska och alla betydande inhemska museisamlingar. Konstnären belönades bland annat med Pro Finlandia-medaljen och fick andra pris i Carnegie Art Award år 2001. Enckell gjorde 11 offentliga verk. Det sista, som finns i Kvarteret Victoria på Busholmen, förverkligades tillsammans med Silja Rantanen och avtäcktes 2018, efter konstnärens död.

Erika Erre (f. 1979) bor och arbetar i Helsingfors och Karis. Hon har studerat i Gerrit Rietveld-akademin och i Bildkonstakademin, och blev magister i bildkonst från den sistnämnda år 2016. Konstnärens senaste separatutställning var 2018 på Galleria Huuto i Helsingfors. Hon fick Stina Krooks stipendium år 2016.

Susanne Gottberg (f. 1964) studerade i Bildkonstakademin 1984-1989. Hennes verk finns i alla de viktigaste inhemska musei- och privatsamlingarna. Hon valdes till Årets unga konstnär 1994, och har fått bland annat Svenska kulturfondens, SLS:s och Stina Krooks priser. Konstnärens senaste separatutställning var i Helsingfors konsthall på våren 2019.

Lotta Ingman (f. 1978) bor och arbetar i Vichtis. Hon blev bildkonstmagister från Bildkonstakademin år 2011. Ingmans verk finns bland annat i Kiasmas, Wihuris, Lars Svanljungs, Stiftelsen Pro Artibus och Statens konstverkskommissions samlingar. Hon är medlem i Målarförbundet. Hennes senaste separatutställning var 2018 i Forum Box i Helsingfors.

Robin Lindqvist (f. 1979, Ystad i Sverige) bor och arbetar i Helsingfors. Han blev bildkonstmagister från Bildkonstakademin år 2011. Lindqvists senaste separatutställning var på Galleri Strandkasernen i Helsingfors. Hans verk finns i Kiasmas samling.

Sampo Malin (f. 1977) bor och arbetar i Riihimäki. Han är bildkonstmagister från Bildkonstakademin och har dessutom studerat pedagogik. Hans senaste separatutställning Mark Rothko Projekt hade fyra delar och visades 2018-2019. Sedan 2019 är Malin ordförande för Finska Skulptörförbundet. Han är också medlem i Ars-Häme, andelslaget Forum Box, Huuto rf och Konstnärsgillet i Finland. Malins verk finns bland annat i Riihimäki stads, Statens konstverkskommissions och Björneborgs konstmuseums samlingar.

Lars-Gunnar Nordström (1914-2014) var en finländsk bildkonstnär. 1946-1949 studerade han på inredningsavdelningen vid Centralskolan för konstflit. Han debuterade i utställningen De unga år 1947. Konstnären förverkligade 27 offentliga verk och fick bland annat Prins Eugen- och Pro Finlandia-medaljen. Förutom i de mest betydande inhemska museisamlingarna, finns hans verk även i norska, franska, svenska och tyska samlingar. Nordströms konstnärliga arv värnas av stiftelsen som bär hans namn. Konstnärens legendariska jazzsamling bestående av mer än 11000 skivor förvaras i Nationalbiblioteket.

Matti Rantanen (f. 1976) bor och arbetar i Esbo. Konstnären studerade i Fria Konstskolan 1996-2000. Därefter blev han bildkonstkandidat från London Metropolitan University. Hans senaste separatutställning var på våren 2019 på Galleria Ama i Helsingfors. Rantanens verk finns i HAM:s, Statens konstverkskommissions och Stiftelsen Pro Artibus samlingar. Han är medlem i Målarförbundet.

Sisko Riihiaho (1925-2018) var en finländsk målare och konstgrafiker som studerade i Finska konstföreningens ritskola 1946-1947 och i Finlands konstakademis skola 1951-1954. Hon studerade också i Paris och Bukarest. Sin konstnärliga debut gjorde hon år 1957. Riihiaho var medlem i Dimensiogruppen, Målarförbundet, Finlands Konstgrafiker och Bildkonstseniorerna. Hennes verk finns i italienska, rumänska och många finländska museisamlingar.

Uhra-Beata Simberg-Ehrström (1914-1979) var en finländsk konstnär, känd som den finländska ryans förnyare. Hon utexaminerades från Konstindustriella läroverkets textilavdelning år 1935. Hon formgav mer än 70 ryor, och visade sin mest kända rya Skog på världsutställningen i Montréal år 1967. Konstnären belönades i tre på varandra följande Milanotriennaler 1951-1960. Dessutom tilldelades hon Statspriset i formgivning och Pro Finlandia. Hon formgav ylletyger och yllegarn för Inhemsk Ull i Ekenäs.

Aktuella utställningar

Fritt inträde

Elverket

Öppet
ti kl. 11–17
on kl. 11–20
to–sö kl. 11–17
må stängt

Sinne

Öppet
ti–sö kl. 12–17