Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

8. Lukas Malte Hoffmann

Soil-Based Practice/Soiled Best Practice, 2021

Alm, PE-plastPVC-rör, latex, björk, obränd lera, vatten, vattenkefir, MP3 spelare, vibrationshögtalare, förstärkare, ljusorgel, vikta och hopnitade A4 laserutskrifter.

Valitse suomeksi oikeasta ylänurkasta
See in English in upper right corner
Oasis karta här

Trädgården och grönområden är ofta konstruerade med ett fokus på upplevelsen och är helhetskonstruktioner som kommunicerar till oss genom dofter, ljud och färgprakt. Hoffmann väljer i sitt arbete Soil-Based Practice/Soiled Best Practice att i stället flytta blicken från själva trädgården till trädgårdsarbetet och belysa den mångsidiga process i vilken människan befinner sig när hon handhar en trädgård. Han lyfter fram tankar kring omsorg, vördnad och holism.

Mitt i den idylliska småstadskärnan för Hoffmann in betraktaren på den råa och obearbetade bakgården av Lydmanska huset. En sådan här öde och odefinierad plats är inspirerande och full med potential. Kulturella och nytänkande initiativ tenderar att spira upp i gråzoner och de utgör därför en naturlig plats för Hoffmanns experimentella verk.

Installationen är en lekfull och färggrann gest som spelar med byggnadens form och rytm. Hoffmann använder sig av bekanta former och material som vi kan finna i olika typer av paviljonger och tält. Konstruktionen är inspirerad av trädgårdsskjul, växthus och de ritualer och rutiner som utspelas i dessa. Besökaren kan stiga in i installationen som definieras av det som pågår däri. Hoffmann bor i Pro Artibus residens Villa Snäcksund i Ekenäs och har valt att arbeta med ett verk som kräver underhåll och konstnärens närvaro genom hela utställningens gång. Hoffmanns verk är i sin helhet en levande skulptural installation i konstant förändring och en trädgård som en experimentell frizon. 

I sitt konstnärliga arbete rör sig Hoffmann i området där det digitala och det analoga möts, så även här. Hela den fysiska installationen är ett förkroppsligande av det som pågår i Hoffmanns digitala trädgård på nätet. I denna kommunicerar Hoffmann med andra användare som delar hans intresse för att använda den fysiska trädgården och det fysiska trädgårdsarbetet som en modell att jobba efter i den digitala sfären. En digital trädgård är ett område på nätet där användarna kollektivt arbetar med en öppen inlärning och där material konstant växer, omskrivs och omstruktureras. Där eftersträvas ordning som bygger på komplexitet och mångfald. Här uppstår också en personlig relation och ett ansvar till det växande materialet som man handhar vilket fostrar goda vanor och en mer holistisk syn på kommunikation och samarbete. Wiki är det mest kända exemplet på en sådan struktur. De lerfigurer som Hoffmans ställer ut kan jämföras med tredimensionellt telefonklotter. Lera som konstant formas, omformas och byts ut är ett sätt att gestalta ett utbyte av idéer, uttrycka förändring och utveckling och synliggöra kopplingar och tendenser.

Att kultivera en trädgård antingen ensam eller kollektivt är något som för oss närmare det system som vi människor är en del av. Det uppstår en dialog med den mark vi arbetar med och vi lär oss att respektera och förvalta den väl. Hoffmanns intresse ligger i att själv uppleva, lära sig av och förmedla den synergier och insikter som uppstår i arbetet med Soil-Based Practice/Soiled Best Practice. Under hela processen för Hofmann en dagbok som han editerar och låter kopiera upp i form av ett zine och som distribueras vid installationen och Elverket. Denna trädgårdsdagbok blir det enda fysiska dokument som lämnar kvar av verket och processen.

Lukas Malte Hoffmann (f. 1984) bor och arbetar i Ekenäs, Finland. Hoffmann utexaminerades 2020 som Master of Fine Arts (MFA) från Dutch Art Institute, Arnhem, Nederländerna. Hoffmann har varit aktiv medlem i konstnärskollektivet Samet Yilmaz (tidigare k.i.beyoncé). Hoffmann har tidigare ställt ut bland annat på Outo Olo, Helsingfors, Finland; Silent Green, Berlin Tyskland; Titanik, Åbo, Finland; Konsthall project space, Stockholm, Sverige samt på Trampoline Gallery, Antwerpen, Belgien. 2021 skall Hoffmann presentera soloprojektet The House of Recordings på Ode och Vallgårds bibliotek samt göra en duo utställning tillsammans med Clementine Edwards på Lightharvesting Complex i Vanda. 2022 håller han en separatutställning på Gamla Kaplansgården i Borgå.