Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

7. Lauri Anttila och Corinna Helenelund

Färgcirkel, 2021

Installation med blommor, örter, stenar, skyltar.

Valitse suomeksi oikeasta ylänurkasta
See in English in upper right corner
Oasis karta här

Rabatten som formar en färgcirkel har skulptören Corinna Helenelund och koncept- och jordkonstnären Lauri Anttila gjort tillsammans. De har också ställt ut tillsammans 2019 på Galleri Sculptor och fortsätter samarbetet här. Båda har stark fokus på sinnlighet och seendet i sig i sina produktioner. De visar att trädgården inte bara är en visuell upplevelse, utan också doftande, fylld av ljud och smakrik. Anttila har i sitt solur som finns intill färgcirkeln tagit intryck av naturfilosofen, prästen, matematikern, astronomen, astrologen, almanacks- och psalmförfattaren Sigfrid Aron Forsius som var verksam i Ekenäs i början av 1600-talet. Helenelund har igen i sin textilinstallation intill utgått från medeltidsmystikern och abbedissan Hildegard af Bingen. I denna färgcirkel förenas Hildegard av Bingens örtlära med Forsius färg- och ljuslära och det hela skapar en dialog över olika tidsperioder kring färg, välmående och en holistisk världssyn.

Forsius var en av renässanstidens främsta forskare som förenade vetenskapligt tänkande med medeltida tro: så kallad vidskepelse. En minnessten över Forsius står alldeles intill färgcirkeln vid Ekenäs kyrka och en gata bär hans namn. Forsius utförde bland annat ritningar med människans plats i kosmos samt utarbetade en egen färgcirkel. Denna unika färgcirkel tillkom 100 år före Newtons färgteori och 200 år före Goethes och Runges, men Forsius lyckades inte uppnå samma status i Finland under sin tid. Rent tekniskt har Anttila och Helenelund direkt utgått från Forsius färgcirkel i fråga om blommornas och örternas färger. Växterna blommar efterhand, så färgcirkeln är i en ständig process. Den består av både varma och kalla färger och i sin helhet för den fram frågor om färg, ljus, vår existens och tid. Forsius har forskat i spektret genom att bryta ljuset. Mellan rött, gult och grönt och blått lämnas ett brett färglöst fält. Horisontalt går spektret från rött till blått och varma och kalla färger står i kontrast till varandra. Vertikalt går ljustonerna från svart till vitt. De andra färgerna i färgcirkeln består av olika blandningar av dessa. Forsius använde sig av namn som cyangrönt och violbrunt. Gråa nyanser har uppnåtts via stenar. Varje segment är försett med en skylt målad i färgcirkelns färger, samt med växtnamn och en beskrivning av växtens verkan.

Lauri Anttila (f. 1938) utexaminerades som inredningsarkitekt 1965 vid Aalto-universitetet (dåvarande Konstindustriella läroverket). Jobbet som inredningsarkitekt fick dock delvis ge vika för hans starka aktivitet på bildkonstarenan sedan sextiotalet, också utomlands sedan 1990-talet fram till idag. Han använder sig främst av skulptur, fotografi, texter, ritningar och installationer som sitt uttrycksmedel. Många av hans verk bygger på resor som han har gjort i bland annat Skandinavien, Tyskland, Ryssland, USA och Kanada. Lauri Anttila har varit rektor för Bildkonstakademin 1988–1994, professor 1989–2001 och är emeritusprofessor för Tid och rum-avdelningen som han grundat. Han har även undervisat utomlands på konsthögskolor bland annat i Virginia, Manchester och Reykjavik. Anttila är hedersmedlem i Astronomiska föreningen Ursa rf. och Finska skulptörföreningen. 2019 deltog han i Kiasmas utställning Coexistence och i Ateneums utställning Konstnärernas Ruovesi. 2014 ställde han ut separat i AMA galleriet i Helsingfors och 2019 tillsammans med Corinna Helenelund i Galleri Sculptor. Anttila har gjort ett flertal offentliga verk, främst på 2000-talet i fråga om solur bland annat i Uleåborg, Vanda och Nordsjö.

Foto: Tähdet ja Avaruus, Otto Laosmaa

Skulptören och installationskonstnären Corinna Helenelund (f. 1985) är utexaminerad från Bildkonstakademin 2013 och är för närvarande Pro Artibus Villa Snäcksund-stipendiat. I år deltog hon i grupputställningen Osäker horisont på WAM i Åbo och ifjol ställde hon ut separat i HAM-galleriet, samt 2019 tillsammans med Lauri Anttila i Galleri Sculptor. Hon har även ställt ut Titanik i Åbo; Galleri Sinne, Kunstverein Göttingen i Tyskland; Norrköpings konstmuseum i Sverige; EKKM i Tallinn; The Community i Paris och med Jupiter Woods vid Interstate i New York. 2018 var hon HIAP residenskonstnär på Sveaborg. Hon har även vistats som residenskonstnär i Italien, Litauen, Salzburg och Berlin. Helenelund har gjort ett offentligt verk i Borgå i form av en blåvit busshållplats, samt scenografi för teater. Textil och färg är något hon återkommer till i sina verk, och det medför ett meditativt och långsamt arbete. Hennes verk kan vara sydda, stickade, knådade och skulpterade. Somatiskt tänkande, förkroppsligad tid, former och formlöshet i det så kallade inre livet är återkommande teman i hennes arbete.

Foto: Sergio Urbina