Sök på hemsidan

Elverket ti kl. 11–17, on kl. 11–20, to–sö kl. 11–17 | Sinne ti–sö kl. 12–17

6. Pia Sirén

Palmstrand, 2021

Skylift, presenningar, rep, skylt, betongblock.

Valitse suomeksi oikeasta ylänurkasta
See in English in upper right corner
Oasis karta här

Hur tas denna exotiska planta emot och var den får växa, samt vad vill vi över huvud taget säga via våra planteringar i olika miljöer? Skulptören Pia Siréns val av material säger något om den byggda miljöns onaturlighet, samtidigt som hon tycks ifrågasätta vårt behov av att kontrollera naturen. Konstnärens palmperformans förefaller vara ett slags ideallandskap, likt ett vykort. Efter palmens intrång i stadsmiljön lämnas endast en stor skylt kvar. Överlag är Siréns verk är inte färdigställda som målningar, utan ger i stället en upplevelse av hur vi formar vår verklighet, eller snarare vad det är vi fantiserar oss till att vi är.   

Sirén använder sig överlag på ett måleriskt sätt av bland annat genomskinlig plast, gröna presenningar, delar från byggnadsställningar och aluminiumstegar för att skapa temporära, platsspecifika landskapsillusioner; ett slags gör-det-själv-landskap. Materialen i sig refererar till förändring och rörelse. Siréns installationer är bokstavligen konstruktioner, det vill säga artificiellt byggda och uppförda, och hon försöker inte få sina landskap att se så att säga riktiga ut. Sirén arbetar oftast snabbt och vill skapa en spontan atmosfär. Hon försöker inte dölja de olika arbetsskedena, utan gör hela processen synlig. Verket handlar om en gest av att konstruera naturen, inte en färdig illusion. Konstnären skapar rumsupplevelser och via mycket enkla medel skapar hon en illusion.  

I Siréns landskap förenas verkliga naturformer med fiktiva vyer och minnesbilder. Allt blir plötsligt mycket tydligt och människans förhållande till naturen granskas i dessa landskapsillusioner som man ofta kan vandra runt i. Traditionellt har landskapsmålningar betraktats som fönster till en annan verklighet. Det tycks mera handla om själva gesten att över huvud taget försöka bygga natur. Installationsbyggena ger intryck av ett slags performansrester, det är överdrivet och det finns ingen strävan till realism. Det hela får en att fästa större uppmärksamhet vid hurudant verket är och hur det har möjligen blivit som det är, det vill säga att möta det materiella och det processuella i verket.  

Bildkonstnären Pia Sirén (f. 1982) arbetar huvudsakligen med skulptur och installationer. Hon bygger stora landskap med vanliga byggmaterial. Hon utexaminerades från Bildkonstakademins skulpturlinje för fem år sedan men gör inte traditionella skulpturer utan fokus ligger på rumsinstallationer. Sirén gjorde en temporär palminstallation 2019 utanför Helsingfors centrumbibliotek Ode. Hon har haft flera soloutställningar, senast i Hyvinge konstmuseum (2019), Forum Box (2018), Muu-galleriet (2016) och VESS-galleriet i Köpenhamn (2015). Hon har deltagit i flera grupputställningar så som i Uppsala konstmuseum (2017), Varberg Konsthall i Sverige (2017), The Garden Triennal i Århus, Danmark (2017), Rovaniemi konstmuseum (2015) och MACRO Testaccio i Rom (2014). Sirén bor och arbetar i Lovisa.