Sök på hemsidan

Sinne ti–sö kl. 12–17 | Elverket stängt 15.4–23.5. Nästa utställning öppnar 24.5

2. Antti Tolvi

Källa, 2021

Gran, aluminium, vatten och ljudteknik.
Verket är igång må–sö kl. 11–17

Valitse suomeksi oikeasta ylänurkasta
See in English in upper right corner
Oasis karta här

Antti Tolvi är en konstnär som rör sig i området mellan konst och musik. Hans ljudinstallationer och uppträdanden tar fasta på extrema poler i ljudvärlden. I ena ändan är det sinusvågen, den renaste och av alla ljudformer och i den andra brus som är kaotiskt och komplext. Medan musik vanligen har ett artikulerat narrativ och förmedlar en stämning väljer Tolvi att operera i ett område med minimalistiska ljudbilder som sätter fokus på tomhet och klarhet. Abstrakta ljud kan ses som en möjlighet att bryta ner existerande hierarkier, modeller och tankesätt. Tolvis Källa är en plats för besökaren att lämna sina egna referenser och färdiga föreställningar bakom sig. Ljudet är en ingång och lyssnaren får låta en tanke komma upp till ytan, observera, känna efter och sedan låta tanken gå.  

Källa är ett nytt platsspecifikt ljudverk där betraktaren kan sätta sig för att lyssna, känna och se ljudet på en och samma gång. Källa är ett verk som har sitt ursprung i Tolvis intresse för naturen och den tystnad som finns att hämta där. Han lyfter fram vikten av att ta fasta på ljudens ursprung. Vad som sätter material i rörelse och vilka typer av ljud de åstadkommer. I Källa överför Tolvi sina idéer på ett konkret sätt. Tolvi nyttjar sig av kymatik och spelar med harmonier och frekvenser som får hela konstruktionen att vibrera och orsaka stående vågor som kan avläsas på vattenytan. Källa är ett arbete som är starkt rotat i drone-musiken och deep listening traditionen där man ger lång tid för musiken att äga rum. En direkt motpol till den västerländska popmusikkulturen. Dronemusiken är minimalistiskt och monoton och är mer av ett verktyg för den som ger sig in och verkligen lyssnar. Med repetitiva rytmer och långsamma nästan omärkbara rörelser aktiveras lyssnandet. Här får små skiftningar och nyanser stor betydelse. I människolivet är det vanligtvis de stora känslorna och stunderna som får uppmärksamhet. Tolvi vill att vi ser på det finstilta som alltid pågår i bakgrunden och betonar vikten av att finna en harmoni och en resonans med en värld som går i långa cykler. Rent mineralrikt vatten i en vattenkälla och är också det resultatet av en långsam rörelse. Vattnet söker sig fram genom jordlager, sprickor och skrevor i berggrunden och när det stiger upp till ytan och blottar sig är det en ny fas i en cykel. 

Antti Tolvi (f. 1977) bor och arbetar i Kimito. Sedan 2002 Han har varit verksam på den finska undergroundscenen för ljudkonst och har blivit något av en central karaktär. Han har uppträtt och ställt ut runtom i Finland samt turnerat internationellt. Han har gett ut 14 soloskivor och medverkat på ett femtiotal andra skivor. Han har även komponerat och musicerat för film, dans och teater. Sedan 2014 har Antti Tolvi varit organisatör för ljudkonstfestivalen Kiilan Äänipäivät.

Foto: Katri Naukkarinen